אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות עובדים

מדינת ישראל כמדינה מתקדמת שבה שוק עבודה משגשג ותחרותי מאד מאופיינת גם בחקיקה מתקדמת וערכית בהקשר של עובדים וזכויותיהם. חוקי העבודה נשענים על ערכי מוסר, תפיסה שוויונית לפי כלל בני האדם שווים וכן על חוקי המשפט העברי מהמקרא והתלמוד. חקיקה זו מבקשת לייצר איזון במאזן הכוחות בין עובדים ומעבידיהם מתוך התפיסה לפיה מעסיקים נהנים מכוח יחסי מול עובדיהם.

מי דן בזכויותיהם של העובדים?
זכויותיהם של עובדים נדונות בבתי הדין לעבודה בכפוף לחוזה שנחתם בין העובד ומעסיקו- חוזה אישי, בכפוף להסכמים קיבוציים אם חלים על מקרה מסוים ובהתאם לחוקי המגן שחלים על כל עובד שמקיים עם מעסיק יחסי עובד מעביד גם אם חוזה העבודה סותר את הנאמר בחוקי המגן. חוזה שבו תכנים שאינם עולים בקנה אחד עם חקיקת המגן מבוטל, דבר שקורה לעתים לא נדירות בבית הדין לעבודה. 

מגזרים מסוימים
בתי הדין לעבודה נדרשים לעתים קרובות לדון בשאלה האם התקיימו יחסי עובד- מעביד במקרה של עובדי קבלן, פרילנסרים ודומיהם. יתרה מכך מגזרים שנחשבים חלשים כמו נשים, אנשים עם מוגבלויות או נוער נהנים מחוקי מגן מיוחדים.

מהן זכויות המגן וזכויות נוספות?
זכויות המגן העיקריות הן חוק חופשה שנתית, חוק שכר מינימום, חוק הגנת השכר, חוק הודעת העובד, חוק הודעה מוקדמת, חוק דמי מחלה, חוק שעות עבודה ומנוחה. זכויות נוספות שבאות לידי ביטוי בחוקי המגן במשפט הישראלי הם ביטוח פנסיוני, החזר נסיעות, החמצת ימי עבודה בשל אבל ועוד. ישנם חוקים אחרים שנוגעים לעולם העבודה כמו למשל חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם חירותו. 

לקבלת מידע מקצועי בהקשר של זכויות עובדים פנו לייעוץ מקצועי אצל עורך דין דיני עבודה.