אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות עובדים - כללי

עולם העבודה מאופיין בתחרותיות רבה שמדגישה את החובות של כל עובד כלפי מקום עבודתו כחלק מהניסיון לשמרו על מקום העבודה. עם זאת חשוב לזכור שעולם העבודה מעניק זכויות נרחבות לעובדים. החקיקה בישראל בעניין זה מתקדמת מאד ומעגנת בחוק כמה זכויות חשובות לכלל העובדים. 

תפקידם של בתי הדין
בתי הדין לעבודה נדרשים לתת מענה לתביעות שונות שנוגעות להפרה של חוקי העבודה. כחלק מכך על בית הדין לעבודה לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק האם אכן הופרה זכות מזכויותיו של העובד. מעבר להסכמים הקיבוציים שקיימים בשוק העבודה, החוק הישראלי מכיר בקיומן של זכויות בסיסיות שאינן תלויות בהסכמי העבודה או בחוזה האישי. על זכויות אלה לא רשאי לוותר לא רק ה מעסיק אלא גם העובד. בתי הדין בישראל מבטלים לא מעט הסכמים שמבטאים הפרה של חוקי המגן הלא הם הזכויות הבסיסיות. 

זכויות סוציאליות, חוקי מגן ומה שביניהם
זכויות סוציאליות בסיסיות הן חלק מתנאי ההעסקה של כל עובד וגם הסכמים קיבוציים לא יכולים לסתור אותן. ישנם מגזרים שעובדים תחת הסכמי עבודה מיוחדים לפיהם על העובדים לעבוד גם בימי חג, אולם על זכויות המגן לא ניתן לוותר בשום מקרה. 
מי שאמור לאכוף את חוקי המגן הוא משרד התמ"ת, אולם מטעמי כוח אדם לא אחת קורה שזכויות עובדים מופרות. במקרה כזה יש לפנות לעורך דין דיני עבודה כדי לבחון אפשרות לתביעה בבית הדין לעבודה. 
 
חוקי המגן מסדירים נושאים מהותיים כמו הלנת שכר, פיצויי פיטורין, ימי מחלה, ימי חופשה, תאונות עבודה, שכר מינימום, תשלום עבור עבודת לילה ועוד. את חוקי המגן ניתן להפעיל רק במקרה שמתקיימים יחסי עובד- מעביד. עובדים חריגים כמו מתנדבים, אנשים עם מוגבלויות או פרילנסרים וגם עובדי קבלן וכוח אדם נהנים מדין מיוחד וחלק ניכר מהדיונים בבית הדין לעבודה נוגע למעמד הצדדים ולקיומם או אי קיומם של יחסי עובד-מעביד. 

ישנם מגזרים כמו  נשים או נוער שנהנים מחוקי מגן מיוחדים כמו למשל חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער, חוק עובדים זרים וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
 
זכויות המגן העיקריות
חוק חופשה שנתית
מסדיר את מספר ימי החופשה בדרך כלל כתלות בוותק וקובע מתי אפשר לנצל את ימי החופשה. 
חוק שכר מינימום מסדיר את השכר שיקבל העובד בשל עבודתו בין אם הוא עובד שעתי ובין אם הוא עובד חודשי.
חוק הגנת השכר מגדיר סוגיות כמו הלנת שכר, וקובע לא רק מהו המועד האחרון לתשלום המשכורת אלא גם מהו הדין במקרה של הלנה. החוק קובע גם שהנפקת תלושי שכר היא חובה חקוקה ומטיל מגבלות על עיקול שכר וניכויים משכרו של העובד.  
חוק הודעת העובד קובע שעם תחילת העבודה ולא יאוחר משלושים יום מכניסתו לתפקיד יקבל העובד הודעה שמפרטת את משרתו של העובד. 
חוק הודעה מוקדמת לפיו במקרה של ניתוק ההתקשרות בין עובד למעביד, על הצד שיזם את ההחלטה להודיע לצד השני בכתב על הודעתו. 
חוק דמי מחלה קובע שעובד שאינו יכול להגיע לעבודתו בשל מחלה, זכאי לתגמול בגין הימים שהחמיץ. החוק קובע מהו מניין הימים שלהם זכאי העובד. 
חוק שעות עבודה ומנוחה מסדיר את אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה, את שעות המנוחה ואת השכר הנוסף שיש לשלם לעובד עבור שעות נוספות או עבור עבודה בימי מנוחה. במסגרת חופש הדת מגדיר החוק מנוחה שבועית באורך של 36 שעות בימי שבת אצל בני הדת היהודית וימי שישי או ראשון בדתות אחרות תוך לקיחה בחשבון של זמני תפילה.
 
זכויות נוספות שמעוגנות בחוקי המגן במשפט הישראלי הם ביטוח פנסיוני, החזר נסיעות, החמצת ימי עבודה בשל אבל ועוד.

לקבלת מידע מקצועי בהקשר של זכויות המגן פנו לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום דיני עבודה.