אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות עובדי רשויות מקומיות

בשנת 1959 נחתמה חוקת העבודה ברשויות המקומיות שמאגדת את תנאי ההעסקה של עובדי הרשויות המקומיות. במשך השנים עודכנה החוקה והתווספו אליה תנאי שירות בהתאם לשינויים שחלו בשוק העבודה ובחברה הישראלית. חוקת העבודה דנה בשורה של נושאים כמו קבלת עובדים לעבודה, דרגות משכורת, מספר ימי ושעות העבודה, חופשות לרבות חופשה שנתית, חופשת מחלה וחופשת הריון ולידה, הבראה, חגים ואירועים, פיצויים, פיטורין, זכויות פנסיה, תגמולים וקרנות השתלמות. בכל תחום מעוגנים בחוקה גם הסכמי העבודה שנוגעים אליו. 

שעות וימי העבודה
מספר שעות העבודה של עובדי רשויות מקומיות נקבע בהתאם לשעות העבודה שנהוגות במשרדי הממשלה. שהן 42.5 שעות שבועיות, ו- 184 שעות בחודש. שבוע העבודה ברשויות המקומיות הוא חמישה ימי עבודה והיום הפנוי הוא על פי רוב יום שישי.
בין אם מועסק במשרה מלאה ובין אם חלקית זכאי עובד הרשות המקומית להפסקה אחת ביום שתימשך עד חצי שעה. בגין שעות נוספות, זכאי העובד עבור שתי השעות הנוספות הראשונות לשכר בגובה 125% ולאחר השעתיים  יהיה זכאי ל-150% מהשכר לכל שעה נוספת. ברשויות שבהן יש שירותי קהל גם בשעות אחר הצהריים אפשר להנהיג יום עבודה מפוצל. ביום מפוצל ייהנו העובדים מהפסקת צהריים של 3 שעות לפחות ועל העובד לעבוד שני ימים מפוצלים בשבוע לפחות בתוך מסגרת השעות של 42.5 לשבוע עבודה. תוספת הפיצול מוכרת כרכיב שכר לטובת חישוב גמלאות והחוק רואה בה שכר עבודה לכל דבר. 
עובד שעבד ביום המנוחה השבועי, ביום העצמאות או ביום חג זכאי לפיצוי בגובה של כ-75% משכרו הרגיל וגם לשעת חופש אחת בגין כל שעה שבה עבד. בגין עבודה בשעות הלילה, זכאי העובד לפיצוי של כ-100% משכרו הרגיל ולחופשה של שעה לכל שעה שבה הועסק.

חופשה שנתית והבראה 
עובדים קבועים זכאים לחופשה שנתית בתשלום מלא, לפי דרגה, ותק וגיל העובד ברשות המקומית. הזכות לימי חופשה קמה מרגע היכנסו לעבודה. עובדים מתחת לגיל 18 שעובדים 5 ימים בשבוע זכאים ל-13 ימים בשנה ועובדי מערכת החינוך של הרשות המקומית יוכלו לנצל את החופשה השנתית בתשלום בחופשת הקיץ, סוכות, חנוכה ופסח.
עובד זכאי למענק הבראה בתקופת חופשה, בעת חופשת לידה, בעת קבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, במהלך חופשת מחלה בגלל תאונת עבודה, במקרה שבו העובד מקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי ובתקופת חופשת מחלה שבה הוכיח העובד שהיה זקוק להבראה בחופשה זו.
השתתפות בהוצאות ההבראה בכל שנה מותנית ביציאה של העובד לחופשת הבראה בת שבעה ימים לפחות באותה שנה קלנדרית.
עוד נקבע בהסכם שהעובד יקבל מענק הבראה שנתי לפי שנות שירותו ברשות כאשר גובה הקצובה לכל יום הבראה תואם לדמי הבראה שנקבעו לעובדי שירות המדינה והוא יינתן אחת לשנה במשכורת חודש יוני.

חגים, אירועים, מועדים וימי זיכרון 
העובדים חופשיים מעבודתם בימים א' ו-ב' של ראש השנה, יום הכיפורים, יום א' של סוכות ושמיני עצרת, ימים א' ו-ז' של פסח, חג שבועות ויום העצמאות. בחול המועד, נר ראשון של חנוכה, פורים וערב יום העצמאות יסתיים יום העבודה בשעה 13:00 ובערבי החגים של ראש השנה, סוכות, פסח, שמחת תורה, שבועות ושישי של פסח יסתיים יום העבודה בשעה 12:00. עובד או עובדת לקראת חתונה לשלושה ימי היעדרות על חשבון הרשות בכפוף להודעה של לפחות שבעה ימים טרם החתונה. עובד שמשיא את בנו או בתו רשאי להיעדר בשכר ביום הנישואין.

חופשת מחלה
כל עובד חודשי זכאי לחודש בשנה של חופשת מחלה בתשלום מלא ובזכות צבירה של כל שנות העבודה בניכוי הימים שבהם היה חולה. בתקופה שבה העובד מנצל את חופשת מחלתו וכל עוד נותרו לזכותו ימי מחלה שטרם נוצלו הוא זכאי לזכויות פנסיוניות, ימי חופשה, מחלה, הבראה, ביגוד וותק. על העובד להציג אישור רופא עבור שני ימי מחלה ומעלה ובמקרה של החלטה של רופא תעסוקתי על הפחתת שעות העבודה עקב מחלה יהיה זכאי העובד לשכר עבודה עבור השעות שבהן עבד בפועל.
עובד הורה לילד שטרם מלאו לו 16 שנים, זכאי לעד שישה ימי היעדרות בשל מחלת ילד על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו בתנאי שבן או בת זוגו עבדו באותם ימים או שהילד בחזקתו הבלעדית.  בגין מחלת הורה שמלאו לו 65 שנים רשאי העובד לזקוף עד 6 ימי עבודה בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. במקרה של מחלה ממושכת של בן הזוג היעדרות מעבודה אפשרית על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד בכפוף לאישור לפיו בן הזוג הזקוק לטיפול רפואי צמוד.  

חופשת הריון ולידה ומענק לידה 
עובדת מחויבת להודיע לרשות על היותה בהיריון עם הגיעה לחודש החמישי. היא רשאית להיעדר מעבודתה בתקופת ההיריון בכפוף לאישורים רפואיים ולטובת בדיקות רפואיות. היעדרות לצורך פיקוח רפואי ובדיקות שגרה בתחנות לבריאות המשפחה יתאפשרו בהתאם לשיעור המשרה.  לאחר הלידה בת חופשת הלידה לא תקבל העובדת משכורת אך היא תקבל דמי לידה לפי החוק לתשלום דמי לידה מן הביטוח הלאומי.
בעת חופשת הלידה זכאית העובדת להמשיך להפריש את חלקה לקופת גמל ולקרן השתלמות במקביל להמשך הפרשות מצד המעסיק, בשיעור ההפרשות כפי שהיה עד היציאה לחופשת הלידה. עובדת שמניקה תינוק עד גיל שנה זכאית לעבוד שעה פחות משעות העבודה הרגילות שלה ובתקופה של 12 חודשים מהלידה היא זכאית להיעדר מעבודתה כחופשה ללא תשלום.

הפסקת עבודה
עובד ברשות מקומית בעל וותק של שנה עד חמש שנים יקבל הודעה מוקדמת על פיטורים חודש אחד קודם לכן. עובד מעל חמש שנים יקבל הודעה חודשיים קודם לכן. אותו הדין הוא לגבי עובד שמתפטר מהרשות. במקרה של פיטורים בגין צמצומים ייהנה העובד מקדימות על פני מועמדים אחרים במשך שנתיים במקרה שתחודש משרתו של העובד או אם תתפנה משרה אחרת. 
למעט עובדים בניסיון על הרשות להוכיח כי פיטורי עובדים נעשים מסיבה מספקת ובהסכמה בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים. בהיעדר הסכמה תעבור ההחלטה לבוררות ובכל מקרה טרם הפיטורין על הרשות לקיים חובת שימוע. 

תשלום פיצויים
זכות לפיצויי פיטורין קמה לעובד לאחר תקופה של 11 חודשים לפחות וגובה הפיצויים הוא משכורת אחת לכל שנת עבודה. עובד שהתפטר עקב מחלה שבה הוא, בן זוגו או בן משפחה מתחת לגיל 18 לקו בה, עובדת שמתפטרת תוך שנה מיום הלידה, מחלה או תאונה שבגינם העובד לא יכול לעבוד במשרתו או בכל משרה אחרת ברשות בכפוף לאישור של ועדה רפואית מוסמכת, עובדת שנאלצה להעתיק מקום מגוריה עקב נישואין ואין ביכולתה להגיע ממקום המגורים החדש לרשות, עובד שעובר להתיישבות חקלאית או התנחלות לתקופה של לפחות שנה אחת והתפטרות עקב הרעת תנאים בשל מעבר לתפקיד אחר או שינוי במעמד העובד מזכים את העובד בפיצויי פיטורין.

פנסיה, תגמולים וקרנות השתלמות
הרשות המקומית מחויבת לחוק הגמלאות בהקשר של פנסיה לזקנה, נכות, אלמנה וכדומה ומיום 1.11.2001 הונהגה ברשויות המקומיות פנסיה צוברת. עובד שהמשיך לשרת ברשות המקומית מעבר ל-35 שנים שבגינן זכאי לגמלאות, יקבל פיצוי כספי מיוחד שלמשכורת חודשית אחת בגין כל שנת שירות נוספת.
מעסיקים ברשות המקומית יפרישו עבור העובדים מדי חודש כ-5% משכרם לקופת גמל ובמקביל ינכו ממשכורת העובד כ-5% מכלל רכיבי השכר לרבת התשלומים שאינם פנסיוניים. בעת פרישתו יהיה זכאי העובד לכל הסכומים שנצברו עבורו בקופת הגמל בהתאם תקנון הקופה. עובדי הרשויות המקומיות, שמדורגים בדירוג עובדי המנהל והשירותים ולעובדי חינוך, נוער, חברה וקהילה יהיו זכאים להפרשה של 7.5% משכרם על ידי המעביד ועוד 2.5% על ידי העובד לקרן השתלמות. 

קביעות וקידום 
עובדי הרשויות המקומיות נהנים מקידום דרך דרגות שכר שונות. מעבר מדרגה לדרגה נעשה תוך התחשבות בתקן, בהכשרת העובד, בתפקידו ותוך התייעצות שתקיים ההנהלה עם ועד העובדים. המשמעות של תוספת שהייה בדרגה היא דרגת פלוס שתבוא לידי ביטוי לא רק במשכורת, אלא גם בגמלאות, תגמולים ופיצויי פיטורין.

תשלומי נוספים
עובד שמשתמש בתחבורה ציבורית או ברכבו הפרטי כדי להגיע לעבודה זכאי לקצובת נסיעה עד לסכום של 536 ₪ לעובד חודשי שעובד 6 ימי עבודה שבועיים או 455.60 ₪ לעובד שעובד 5 ימים.
עובדים שמשתמשים בכרטיס חודשי חופשי זכאים לקצובת נסיעה עד מחיר כרטיס חודשי חופשי. עובד ששינה את מקום מגוריו למקום מרוחק יגיש בקשה להגדלת הקצובה והוא יקבל אישור לכך רק אם שינוי מגוריו נעשה בשל בעיה רפואית או בשל סיבה מוצדקת אחרת כמו שיפור דיור וחינוך שהיו גרועים במקום מגוריו הקודם.
עובד שיש בביתו קו טלפון פרטי זכאי להשתתפות הרשות המקומית לפי למכסת השיחות בין 24.30₪ ל-48.60₪ בהתאם לדירוג העובד. בנוסף עובדים בדירוג אקדמאים במדעי החברה והרוח, הנדסאים וטכנאים, עיתונאים, מהנדסים, עובדים סוציאליים, אחים ואחיות, עובדי הוראה, ביוכימיים ומיקרוביולוגים, רנטגניים, רוקחים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ומשפטנים נהנים אחת לשנה מקצובת ביגוד כולל בגדי עבודה ומדים וכן בגדי מגן. עובדים שעיסוקם מוביל לבלאי קיצוני יהיו זכאים לבגדי עבודה ואלו שמפאת תפקידם חייבים לבוש מגן זכאים לבגדי מגן. עובדים שתפקידם מחייב אותם להיות ייצוגיים זכאים למדים ועובדים שמקבלים קהל על בסיס קבוע זכאים לביגוד מקבלי קהל.

עובד זכאי לתשלום אש"ל אם במסגרת תפקידו הוא יוצא לשטח שנמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית של אזור מגוריו ושנמצא במרחק גדול מ-10 קילומטרים מתחום השיפוט של מקום העבודה. קצובת זו כוללת זכאות לארוחת בוקר, צהריים, ערב ולילה, לפי השעות שבהן שהה העובד מחוץ למקום עבודתו במסגרת תפקידו. החסר עבור הוצאות לינה יינתן לעובד שהיה בתפקיד מחוץ למקום עבודתו באופן רצוף במשך 24 שעות לפחות כנגד קבלה. עובד שמועסק שתי שעות נוספות לפחות יהיה זכאי לדמי כלכלה בסך 13.30 ₪ ולעובד שמועסק בין השעות 22:00 בערב ל-06:00 בבוקר במשך 4 שעות לפחות יקבל 7.90 ₪.