אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות עובדי שמירה ואבטחה

עבודתם של עובדי שמירה ואבטחה שונה מהותית ועניינית מיתר העובדים בשוק העבודה ומשום כך הם נהנים מזכויות ייחודיות. זה כולל הטבות שונות כמו שכר מינימום גבוה יותר, הסעות לעבודה, תשלום בגין שעות נוספות, דמי הבראה מועדפים ועוד. לפניכם תיאור מפורט של הזכויות שמקונות לעובדי שמירה ואבטחה על פי חוק.

שכר מינימום 
לפי צו ההרחבה שחל מיום 1.1.2017 שכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה עומד על 28.50 שקלים לשעה ועל סך של 5,300 שקלים לחודש עבור משרה מלאה. תעריף זה תקף הן למגזר הציבורי והן למגזר הפרטי. מלווי טיולים ומשלחות יקבלו שכר מינימום בדומה לשכר הכללי במשק שעומד על 26.88 שקלים לשעה ועל סך של 5,000 שקלים לחודש למשרה מלאה. נגד מעסיק שמפר את הוראות הצו ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. 

הסעות לעבודה והחזר הוצאות
בדומה לכלל העובדים במשק גם עובדי שמירה ואבטחה זכאים להחזר הוצאות נסיעה מביתם למקום עבודתם למעט במקרים שבהם המעסיק דואג להסעה על חשבונו. זכות זו ניתנת באופן אוטומטי לעובדים שזקוקים לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה ושגרים במרחק של 500 מטרים לפחות מהבית לעבודה.
 כאמור במקרה שהמעסיק דואג להסעות על חשבונו מהבית למקום העבודה ובחזרה, הוא אינו צריך לשלם הוצאות נסיעה, אלא אם מקום האיסוף והפיזור של ההסעה מרוחק מהבית של העובד, מה שמחייב את המעסיק לשלם הוצאות נסיעה.
 
שעות נוספות לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי שמירה ואבטחה יכולים להיות מועסקים עד ארבע שעות נוספות בכל אחד מימי השבוע, עד חמש שעות נוספות יום לפני יום המנוחה השבועי ועד תקרה כוללת של 37 שעות בשבוע ולא יותר מ 74 שעות נוספות בתקופה של ארבעה שבועות רצופים. בכפוף להסכמת העובד, רשאי הקבלן לשלם תוספת שכר גלובלית בשיעור 9% משכר העבודה ליום עבודה רגיל בגין שעות נוספות במקום גמול שעות נוספות עבור שעות שבוצעו בפועל. בכל מקרה חל איסור על הקבלן להעסיק עובד למעלה מ- 12 שעות ביום.
 
ביטול משמרת
על ביטול משמרת בענף השמירה והאבטחה יש להודיע לעובד לפחות יומיים מראש. אם ההודעה נמסרה בהתראה קצרה יותר או שהעובד הופיע לעבודה ולא קיבל הודעה על ביטול המשמרת הוא העובד יהיה זכאי לתשלום מלא עבור המשמרת שבוטלה.
 
דמי הבראה 
החל מספטמבר 2013 עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי והחל מנובמבר 2014 עובדי אבטחה במגזר הפרטי זכאים לימי הבראה רבים יותר לעומת יתר העובדים במשק, בהתאם לוותק שלהם במקום העבודה. התעריף עבור יום הבראה דומה לתעריף המקובל במגזר הציבורי שנכון לשנת 2017 עמד על סך של 421 שקלים ליום.

אם אתם עובדים במגזר עובדי השמירה והאבטחה ומרגישים שזכויותיכם קופחו פנו לעורך דין דיני עבודה שמתמחה בזכויות עובדי שמירה ואבטחה לבירור זכויותיכם. זכרו שפנייה מוקדמת עשויה לשפר את מצבכם מול המעסיק.