אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות מורים

מתוך הייחודיות של מגזר המורים, אופי עבודתם ומהותה מלבד זכויות העובדים שמוקנות מכוח החוק לכל עובד בישראל יש למורים זכויות נוספות. מול העובדה שענף ההוראה הוא בעל שחיקת שכר גבוהה וממילא השכר בו נמוך מלכתחילה נהנים המורים קיימות זכויות נוספות שאין לאף עובד במשק הישראלי. 

זכיות כלליות מתוקף חוקי העבודה
חוקי העבודה בישראל מקנים לעובדים זכויות רבות כחלק מהניסיון לאזן את יחסי הכוחות בין עובד ומעבידו. זכויות העובדים באות לידי ביטוי בחוקי המגן שמהווים רף מינימאלי של זכויות שכל מעביד חייב לתת לעובדיו. כאן ניתן להזכיר את חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק פיצויי פיטורים ועוד.
מלבד חוקי המגן גם חוזה העבודה האישי של כל עובד עשוי להוסיף על הזכויות שמוקנות לעובד מתוך החקיקה וההסכמים הקיבוציים. מקור נוסף  לזכויות עובדים הוא הסכמים הקיבוציים מקנים זכויות לעובדים שונים. הסכמים אלו שנחתמים בין מעביד או ארגון מעבידים ובין ארגון העובדים חלים על ענף עבודה מסוים כמו למשל מאבטחים, עובדים סוציאליים או מורים. 

ארגוני המורים בישראל
הסכם קיבוצי עשוי להתעדכן לפי צווי הרחבה שחלים על כלל המשק. ציבור המורים בישראל נהנה מהסכמים קיבוציים והוא פועל תחת חסותם של שני ארגונים: הסתדרות המורים וארגון המורים. מטרת הארגונים הללו היא להגן על מקצוע ההוראה, לשפר את איכות ההוראה ולהגן על זכויות העובדים בו.
   
זכויות מורים בישראל
תחום ההוראה הוא שוחק במיוחד וכדי לסייע למורים להתמודד עם שחיקתם נהנים המורים מזכויות מגוונות. זכות משמעותית שממנה נהנים המורים בישראל היא הזכות לחופשה בתשלום בעת פגרות מוסדות החינוך. מספר ימי החופשה שעבורם מקבלים עובדי הוראה שכר הוא גבוה בהרבה ממספר ימי החופשה להם זכאי עובד בכל המגזר האחרים.
זכות חשובה אחרת היא הזכות לשנת שבתון שממנה יכול כל עובד הוראה ליהנות בשנה השביעית לעבודתו. בשנה זו מקבל עובד ההוראה שכר חלקי מבלי לעבוד. מטרת הזכות הזו היא לאפשר למורים לקחת השתלמויות, לרענן כוחות ולמלא מצברים.

מורה שהיא אימא לילדים מתחת לגיל 14 תהיה זכאית לתוספת שכר בשיעור 10%. גם מורה גרוש שילדיו בחזקתו או בחזקה משותפת ומורה אלמן  זכאים לתוספת שכר.
 
פנסיה
עובדי ההוראה נהנים מפנסיה תקציבית שבה עובד ההוראה אינו מפריש משכרו לטובת הפנסיה, אלא מקבל את כספי הפנסיה מהמעביד. כל שנה נצברים לזכות המורה 2% משכרו ותקרת המקסימום שאליה יוכל להגיע בתגמולי הפנסיה היא 70% מהשכר, מה שיוכל המורה לצבור לאחר ותק של 35 שנה.
 
פיטורים
סוגיה חשובה ובעלת משמעות היא שאלת הפיטורין של מורה בעל קביעות. הליך הפיטורין של מורה בעל קביעות הוא מורכב ומתחיל בהחלטה שמתקבלת על ידי ועדה פריטטית שכוללת נציגי משרד החינוך ונציגי ארגון המורים. פיטורי מורה קבוע עשויים להתרחש בשלושה מקרים: כתוצאה מצמצומים תקציביים, בגין עניינים משמעתיים חמורים שהוכחו בבית דין משמעתי ופיטורים פדגוגיים עקב אי התאמה של המורה למערכת החינוך.
פיטורים מהסוג האחרון יימשכו כשנתיים ויכללו ביקורת של מפקחים ממשרד החינוך ומכתב אזהרה טרם ההחלטה על פיטורים. כך או כך כמו כל עובד במדינת ישראל, גם למורה יש זכות שימוע טרם הפיטורים ובמסגרתה הוא זכאי לטעון את טענותיו לפני קבלת ההחלטה בעניינו.

לסיכום, מורים נהנים מזכויות שונות ומגוונות אך לא תמיד הם מודעים לכך. במקרה של ספק לגבי קבלת הזכויות או אי בהירות לגבי הסכמי המורים יש לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום דיני עבודה בכלל ובזכויות מורים בפרט. פנייה מוקדמת ככל האפשר תסייע לכם לממש את זכויותיכם ולהימנע ממצבים בלתי הפיכים.