אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות עובדים בענף הדפוס

בחודש יולי 1977 נחתם ההסכם הקיבוצי הראשון בין התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל והאיגוד הארצי של עובדי הדפוס, הכריכה והקרטונאז'. בינואר 1986 הורחב ההסכם על ידי צו הרחבה שקבע שהוראותיו יחולו על כל העובדים בישראל שמועסקים בתעשיית הדפוס על כל ענפיו ובמקצועות הכריכה, הצינקוגרפיה, בלט, אופסט, משי וכל שיטת דפוס אחרת.

במשך השנים תוקנו והותאמו מחדש ההסכמים הקיבוציים בענף הדפוס וצווי ההרחבה שהופיעו בעקבותיהם. התיקונים נדרשו נוכח פסיקות חדשות של בית הדין לעבודה שחייבו את הצדדים לערוך שינויים ותיקונים בהסכמים. דוגמה לכך ניתן לראות בשינויים בשיטות הדפוס והופעתן של שיטות חדשות בדמות ההדפסות הדיגיטליות שבית הדין ראה בהן הדפסות שנכללות בהגדרת התחולה הרחבה הקבועה בצו ההרחבה בענף הדפוס והחוסות תחת המונח "כל שיטת דפוס אחרת". 
בספטמבר 2010 נחתם הסכם קיבוצי כללי חדש בענף שבו נכללו במפורש כל ה"מקצועות החדשים בתעשיית הדפוס".

ההסכם הגדיר את היקף תעשיית הדפוס: קדם דפוס, דפוס הבלט, האופסט, פוטוליטו וכל מפעל שעובד בשיטת דפוס אחרת: שילוט, נייר, קרטונז, העתקת אור, מכונים לצילום ממוחשב ושירותי משרד, מוצרי נייר קרטון ואריזה, שכפול ודפוס דיגיטלי, לשכות שירות לבתי דפוס, עיטוף ודיוור ישיר, מדבקות ותוויות, צילום מסמכים, חותמות, תעשיית מבלטים, הטבעות והבלטות גימור וציפוי נייר, מפיקי דפוס הכנה והבאה לדפוס, דפוס משי, שיטות דפוס על חומרים ומוצרים שונים, עריכה וכתיבה טכנית, גרפיקה ממוחשבת, עיצוב גרפי, כריכה, מוצרי פרסום, מפעלי יצור בתחום עיתונים יומיים ותקשורת לסוגיה, מעבדות צילום וצלמים.
סיווג עיסוקו של המעסיק ייבחן על רקע ההקשר התעשייתי שבו נמצא העיסוק, כאשר לפי ההסכם הקיבוצי החדש יש לראות גם במקצועות החדשים שהתפתחו בענף הדפוס, לרבות הדפוס הדיגיטלי, כאלו שחוסים תחת הגדרת המונח תעשיית הדפוס.
ההגדרה הרחבה של ענף הדפוס בצו ההרחבה משקפת את התפיסה לפיה כל תעשייה היא דינמית ומתפתחת וכל עוד לא נקבע אחרת, כל תחום שכלול באותה תעשייה, נכנס תחת הצו שחל על אותו ענף גם אם תחום זה מהווה התפתחות של התעשייה הישנה.

תקופת ניסיון
החוק מגדיר תקופת הניסיון לעובד חדש בענף הדפוס שאינה פחותה מ-24 חודשים. פיטורין בתקופת הניסיון מחייבים את המעסיק למסור לעובד הודעה מוקדמת כפי שמגדיר החוק. במהלך תקופת הניסיון על המעסיק לשלם זכויות סוציאליות והפרשות לעובד בדיוק כפי שישולם לעובד קבוע.

שעות עבודה ושעות נוספות
שבוע העבודה בענף הדפוס הוא בן 43 שעות וערכה של שעת עבודה מחושב לפי 186 שעות חודשיות. על העובד לעבוד שעות נוספות בהתאם לצרכי מקום עבודתו ובגינן יקבל שכר גבוה יותר: בגין שעתיים נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות יקבל העובד תוספת של 25% משכרו. בגין שעתיים נוספות מעבר לשעתיים הראשונות יקבל העובד תוספת של 50% משכרו.
עובד שנדרש להופיע לעבודה לאחר השעה 20:00 בקריאה מיוחדת על ידי המעסיק יהיה זכאי לתוספת של 70% מהשכר הרגיל באותן שעות בתוספת נסיעות. בגין עבודה בשעות הלילה מהשעה 24:00 עד 06:00 יקבל העובד תוספת שכר בשיעור של 50%. בגין עבודה בשבת יחול חוק שעות עבודה ומנוחה  והעובד יקבל תוספת של 75% משכרו. במקרה של עבודה בחול המועד ובערב חג יפחת יום העבודה בשעתיים לעומת יום רגיל והעובד יקבל שכר עבור יום עבודה מלא. 

שכר עבודה
ההסכם מגדיר שכר עבודה מינימאלי שהמעסיק חייב לשלם ומבוסס על דרגות וותק. בנות חמש שנים אצל אותו מעסיק. בדרגה הראשונה עומד השכר החודשי המינימאלי על סך של 4100 ₪ ועד לדרגה הגבוהה ביותר שהיא דרגה 11 שבה השכר הוא 7000 ₪. בהסכם מוגדרת גם תוספת יוקר. 
לעובדים זכות להחזר הוצאות נסיעה עד לסכום מרבי של 604 ₪ לחודש.

חופשות
על פי ההסכם בשנת העבודה הראשונה והשנייה זכאי העובד ל 10 ימים, בשנה השלישית והרביעית יהיה זכאי ל-11 ימים, בשנה החמישית ל- 12 ימים, בשנה השישית עד השמינית ל- 17 ימים
ומהשנה התשיעית ואילך יהיה זכאי ל-22 ימים.

ימי חג
עובד בעל וותק של לפחות 3 חודשים רצופים במקום העבודה שעבד בימים שסמוכים ליום חג זכאי לתשלום בגין 9 ימי חג ויום בחירה בהתאם לנהוג בדתו. יציאה ליום בחירה תהיה בתיאום עם הנהלת מקום העבודה והתשלום בגין ימי החג מהווה שכר עבודה. על פי ההסכם עובד יומי אינו זכאי לתשלום עבור ימי חג שחלים ביום הפנוי או ביום שבת ועובד חודשי אינו זכאי לתשלום נוסף עבור ימי החג.

דמי הבראה
העובדים יהיו זכאים לתשלום ימי הבראה בהתאם לתעריף שנקבע בהסכמים בין לשכת התאום וההסתדרות:
לאחר השנה הראשונה זכאי העובד ל- 5 ימים, בשנה שניה ושלישית זכאי העובד ל- 6 ימים, בשנה רביעית עד עשירית זכאי העובד ל-7 ימים, בשנה אחת עשרה עד שלוש עשרה זכאי העובד ל- 9 ימים ובשנה הארבע עשרה ואילך זכאי העובד ל- 10 ימים.

ביטוח פנסיוני
בתום שישה חודשי עבודה אצל המעסיק זכאי כל עובד להיות מבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה ובזה נכללת גם קופת גמל לקצבה. שיעור ההפרשות לתגמולים של העובדים עומד על 5.5% ושל המעסיק על 6%. שיעור ההפרשות של המעסיק לפיצויים עומד על 6% ובסך הכל עומד שיעור ההפרשות של העובד והמעסיק יחד על 17.5%. 

דמי מחלה
דמי מחלה ישולמו בהתאם לחוק ובכפוף לשינויים הבאים: ניתן לצבור עד 24 ימי מחלה עד ולא יותר מ 120 ימים במשך 5 שנים. ניצול ימי המחלה יהיה לפי אישור רפואי.

פיטורים והתפטרות
החלטה לפטר עובד תתקבל רק לאחר שימוע. העובד רשאי לפנות לאיגוד ולבקש לקיים דיון עם ההנהלה בעניין הפיטורים. בתוך 7 ימים ממועד הודעת הפיטורים יוכל האיגוד לפנות בשם העובד למעביד ולארגון המעסיקים בבקשה לקיים היוועצות בעניין הפיטורים. הליך זה ייחשב כחלק מההודעה המוקדמת של העובד. בהיעדר פשרה אם יאושרו הפיטורים יכול העובד לפנות לערכות משפטיות שידונו בפיטורים. 

חשוב להזכיר בנקודה זו שתחולת צו ההרחבה אינה דבר מובן מאליו וכדי לבחון האם הוא חל או לא חל על עובד מסוים יש להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה שיבחן את סוג העבודה שמבצע המפעל או העסק בשאלה האם מקום העבודה נכלל תחת צו ההרחבה.  

.