אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות נשים בהריון

בתי המשפט בישראל מתייחסים בכובד ראש לאפליה על רקע מגדרי ופועלים נגדה בחומרה רבה. אחד הביטויים לאפליה מסוג זה הוא בתחום של נשים בהיריון וזכויותיהן במקום העבודה. במשך השנים נוסדה חקיקה ישראלית שמטרתה להגן על זכויותיהן של נשים בעבודה. חוק עבודת נשים וחוק שוויון זכויות בעבודה הם הביטויים המוכרים והבולטים ביותר לחקיקה זו ומטרתם לעגן בחוק את זכויותיהם של נשים בכלל ובהיריון בפרט. 
 
חופשת לידה לגבר לאישה ומה שביניהם
אחת הזכויות שמוקנות לנשים מכוח חוק עבודת נשים הוא החובה לצאת לחופשת לידה. עם השנים התארכה חופשת הלידה בישראל שכיום עומדת על 26 שבועות ומתוכם 14 הם בתשלום. העובדת יכולה להתחיל את חופשת הלידה טרם הלידה עד לתקופה של שישה שבועות לפני המועד המשוער שבו היא אמורה ללדת. 
בתום ששת השבועות הראשונים רשאית העובדת להעביר לבן זוגה את חופשת הלידה. כדי שגבר יוכל לממש את חופשת הלידה שלו על האישה לשוב לעבודתה. במקרים מסוימים כמו לידת תאומים ניתן להאריך את חופשת הלידה. במצב שבו האם חולה או סובלת מנכות שבגינה אינה מסוגלת לשוב לעבודתה או לטפל בתינוק רשאי האב לקבל חופשת לידה. זאת ועוד במהלך חופשת הלידה ו-60 ימים לאחר חזרתה מהחופשה מוגנת העובדת מפיטורין. 

דמי לידה
דמי הלידה משמשים שכר עבור הנשים בתקופת חופשת הלידה. הם משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בכפוף לשני תנאים: ב- 14 החודשים טרם ללידה עבדה העובדת 10 חודשים לפחות וב-22 החודשים טרם ללידה עבדה העובדת 15 חודשים לפחות. הביטוח הלאומי מזכה את הנשים שילדו במענק לידה חד פעמי שאינו תלוי בהיות היולדת עובדת לפני הלידה. זאת ועוד המעסיק שאינו מחויב לשלם שכר בעת חופשת הלידה מחויב להמשיך ולהפריש עבורה כספים לקרן השתלמות, פנסיה, די הבראה וכדומה. הורים שמביאים לעולם ילד בהליך פונדקאי והורים מאמצים זכאים גם כן לחופשת לידה. 

הגנה בפני פיטורין
כחלק מההגנה על זכויותיה של אישה בהיריון ולאחר הלידה מגדיר החוק שורה של הגנות שנוגעות לתקופת ההיריון ולאחריה. זה כולל איסור לפגוע בתנאיהן של העובדות במהלכו של ההיריון ולאחריו וכמובן דין ברור בפיטורין שאינם כדין. במקרה שמעסיק הפר את החוק הזה רשאית העובדת להגיש תביעה שתחייב את המעסיק לשלם פיצויים גבוהים. 

ניתן לפטר אישה בהיריון אולם הליך זה דורש אישור מהממונה לחוק עבודת נשים שיש להוכיח בפניה שהפיטורין אינם קשורים להיריון או ללידה הממשמשת ובאה. מעביד שפיטר עובדת שלא כדין יחויב להשיב אותה לעבודה או לשלם לה פיצויים על פי נסיבות המקרה גם אם לא ידע על ההיריון. יודגש כי על האישה ליידע את המעסיק על ההיריון בעת פיטוריה. 
 
תנאי העבודה בעת ההיריון
חוק עבודת נשים מגדיר שעובדת מחויבת ליידע את המעסיק שלה על ההיריון החל מחודש חמישי. לאחר הודעה זו, בין אם נמסרה על ידי העובדת ובין אם המעסיק גילה זאת שלא על ידי הודעת העובדת, יש להימנע מלהעסיק את העובדת בשעות נוספות אלא אם כן המציאה העובדת אישור רפואי שבו מאושר לה לעבוד שעות נוספות. כך הוא הדין גם לגבי עבודת לילה בתקופת ההיריון, במקרה שהאישה אינה מעוניינת לעבוד בלילות בתקופה זו.