אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

זכויות עובדים במילואים


חובת השירות במילואים הולכת והופכת מטרידה עבור מי שמחזיקים במשרה שאינם מעוניינים לסכן ונוכח התחרותיות הרבה בשוק העבודה בישראל משרתי מילואים רבים חשים שזכויותיהם נתונות בסכנה כל אימת שנקראים לשירות מילואים. 

איזון בין העובד והמעביד
מאזן הכוחות בהקשר של שירות מילואים במיוחד בעתות מלחמה או מתח צבאי הוא כזה שבו מצד אחד מעסיקים אינם יכולים להרשות לעצמם להשבית את מקום העבודה ומצד שני חיילי המילואים שנקראים לשרת במשימה לאומית אינם מוכנים לעשות זאת מבלי להבטיח שמירה על זכויותיהם במקום העבודה. כאן נכנסת לתפקידה המדינה שמנסה לאזן בין שני הצדדים ולהביא לכך ששני הצדדים- המעסיקים והעובדים יקבלו מענה לפניותיהם. 

על מה מוחים אנשי מילואים?
בעקבות זעקת אנשי המילואים מונה קצין מילואים ראשי שהוא הכתובת לפניות חיילי מילואים. מרבית הפניות נגעו לפגיעה בשכר, הפרה של זכויות העובדים, אדישות וניכור של המעסיקים כלפיהם ודרישה לקבל תגמולים ופיצויים על אובדן שכר ומקום עבודה.

חוק שירות מילואים
בניסיון לתת מענה לשאלת מרכיבי הפיצוי, התגמול וההוקרה של חיילי המילואים נחקק בשנת 2008 חוק שירות המילואים. על פי החוק זכאי חייל מילואים לתגמול מיוחד מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי בגין אובדן שכר. הקריטריונים לקבלת התגמול מתעדכנים בכל שנה בהתאם למספר משרתי המילואים ולפי ממוצע ימי השירות במילואים. 
התגמול פטור ממס והוא משולם ישירות לחשבון הבנק של חייל המילואים ועבור אותה שנת שירות. התגמול המיוחד מוגבל לתקרה של 60 ימים למעט מקרים שקיבלו היתר מיוחד על ידי ראש אגף כוח אדם בצה"ל. בשנת 2012 עודכן החוק לטובת משרתי המילואים. מלבד זאת מעניק החוק תגמול נוסף לפי נקודות זיכוי במס שעומד על 2 נקודות זיכוי בשווי 5,160 ₪. 

החזר עבור הוצאות בעת שירות מילואים
משום ששירות מילואים כולל גם הוצאות כספיות כמו נסיעות, טלפון ועוד מעניק החוק למי שלא צבר מספיק ימי שירות לקבלת התגמול המיוחד החזר עבור הוצאות שונות. גם כאן התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק והוא ניתן כתוספת לדמי ביטוח לאומי ושוברי הנסיעה בתחבורה ציבורית. גובה ההחזר נקבע לפי מספר ימי השירות והא משתנה מדי שנה עבור השנה שחלפה. 

חוק הקצבאות
חוק הקצבאות לחיילי המילואים מסדיר עבור שארים ובני המשפחות של חיילים שנפגעו החל מ 1.1.1999 את זכויותיהם. חוק הנכים וחוק משפחות שנפלו במערכה שמבוצע דרך אגף השיקום במשרד הביטחון. החוק מזכה בהכנסה בסיסית חודשית כל חייל מילואים שנפצע במהלך שירותו. במקרה מוות זכאים בני משפחתו לתשלום. 
מקור נוסף הוא ביטוח חיים שמשולם על ידי משרד הביטחון. כך, במקרה של מוות בעת  שירות מילואים יקבלו השארים שהוכרו על ידי אגף השיקום מענק חד פעמי בסך 315,000 ₪ שגובהו זהה לביטוח החיים של משרתי הקבע ומתעדכן לפי מדד המחירים לצרכן.  חייל מילואים שהוכר על ידי אגף השיקום כבעל נכות של 20% ומעלה או שהוכר על ידי ועדה רפואית כנכה תפקודית באותו שיעור זכאי לקבל קצבה לפי עיסוקו באזרחות ובהתאם לרמת הפגיעה בכושר ההשתכרות שלו.

חוק חיילים משוחררים
חוק חיילים משוחררים קובע שאסור לפטר עובד בגין שירותו במילואים בלי קשר למספר הימים ששירת בשנה, מספר הקריאות להתייצבות לאימונים ובגין כל דבר שקשור בשירות. על פי החוק אסור לפטר את העובד בתקופת השירות ועד 21 ימים לאחריו, אלא באישור ועדת תעסוקה במשרד הביטחון שתוכיח שאין קשר בין הפיטורין ובין שירות המילואים. בהלימה לכך אוסר החוק על אי חידוש חוזה עבודה, מניעת קידום מקצועי, אי מתן הטבות ותשלומי פרישה בגין שירות מילואים. 
על העובד שנקרא לשירות להודיע למעבידו ואם פוטר בניגוד לחוק הוא רשאי להתלונן בכתב לועדת התעסוקה במשרד הביטחון על ידי הלשכה להכוונת חיילים משוחררים. הוועדה תקבל את החלטתה עד 15 ימים לאחר הגשת התלונה והיא רשאית להטיל על המעביד סנקציות ולחייב אותו להעסיק את העובד בצו. זאת ועוד הועדה יכולה להורות למעסיק לשלם לעובד פיצויים בגובה של עד 5 פעמים משכרו. 

הפסד שכר בעת שירות מילואים
הגוף שאמון על התשלום ניתן בגין הפסד שכר של שכירים, עצמאיים, סטודנטים, תלמידי ישיבה שאינם עובדים כתוצאה משירות מילואים הוא ביטוח לאומי שמשלם לפי השכר שמקבל המשרת באזרחות ועל פי משך השירות. 
עבור עובד שכיר המעביד מקבל מהביטוח הלאומי את התגמול על שם העובד ומעביר אותו לחשבון הבנק של העובד כחלק משכרו. לקבלת התגמול יש להגיש למעסיק טופס 3010 שניתן לו על ידי קצינת הקישור ושבו מפורט מועד התחלה ומועד הסיום של השירות. חייל עצמאי יגיש תביעה ישירות לביטוח לאומי בצירוף טופס 3010 ויקבל את התגמול ישירת לחשבונו.
חייל שהתנדב למילואים מבלי שקיבל צו מילואים אינו זכאי לתגמול מהביטוח הלאומי היות שאינו מבוטח. זאת ועוד חייל מילואים שריצה עונש מאסר בכלא צבאי אינו זכאי לתגמול אלא אם הוחלט אחרת על ידי גורם שיפוטי מוסמך.
למיצוי זכויותיכם בשוק העבודה כחיילי מילואים פנו לעורך דין מוסמך ומנוסה בתחום דיני עבודה ותקבלו הדרכה וליווי מקצועי.