אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

קרן פנסיה וקרן השתלמות

עולם העבודה נוגע לא רק להכנסתו החודשית של עובד בזמן נתון אלא גם לעתידו בשנים הבאות ובפרט בעת זקנה. מתוך התפיסה שרואה במקום העבודה ובהכנסה החודשית דבר שאמור לייצר ערובה לקיום חיי כבוד גם בעת זקנה מצא לנכון המחוקק הישראלי ב 1.1.2008 להוסיף לחוק הקיים צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפיו על כלל המעסיקים לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני מקיף. 

מה התנאים?
על פי הצו העובד יוכל לבחור האם להצטרף לקרן פנסיה מקיפה או לקופת גמל לקצבה שתכלול כיסוי למקרה של מוות ונכות. הזכאות לקבלת קרן הפנסיה תקום לעובד לאחר שישה חודשי עבודה במקום העבודה. אם לעובד קרן פנסיה על שמו ממקום עבודה אחר הוא זכאי להמשיך אותה כבר מהיום הראשון. את ההפרשה בפועל יבצע המעסיק לאחר שלושה חודשי עבודה או בסוף שנת המס, לפי המוקדם מבין השניים רטרואקטיבית ליום תחילת העבודה אצל המעסיק וללא תקופת המתנה.  

שיעור ההפרשה לפנסיה
שיעור ההפרשה לפנסיה יעלה בהדרגה משנה לשנה ולפי תיקון משנת 2014 על העובד להפריש 5.5% משכרו ואילו על המעסיק להפריש 12% משכר העובד. 

קרן השתלמות
המעסיק יכול להציע לעובד כחלק מתנאי ההעסקה גם תכנית חיסכון מיוחדת שנקראת קרן השתלמות. במסגרתה מפקידים מדי חודש המעסיק והעובד סכום מסוים שנגזר משכרו של העובד. יש במשק כמה סוגי קרנות השתלמות: לשכירים, עצמאיים, מורים, חברי קיבוץ ועד מגזרים נוספים. כל מגזר מקבל תנאים מעט שונים מאחר ואת הכספים ניתן למשוך לאחר שש שנים לכל מטרה או לאחר שלוש שנים לצורך השתלמות. עם זאת, גבר שהגיע לגיל 65 או אישה שהגיעה לגיל 60 יכולים למשוך את הכספים שנצברו בקרן כבר כעבור 3 שנים מיום פתיחתה לכל מטרה שהיא. במקרה שהעובד נפטר יכולים שאיריו למשוך את הכספים מיידית עם פטירתו. 

היתרון
אחד היתרונות הבולטים של קרן ההשתלמות הוא שהפרשות המעביד עד לגובה מסוים פטורות ממס וכך גם הרווח שנצבר בהן, זאת בניגוד לתכניות חיסכון אחרות. 

חלק מתנאי ההעסקה
במגזר הפרטי שבו אין הסכם קיבוצי בעניין חובת ההפרשות לקרן השתלמות, ההחלטה אם לתת לעובד קרן השתלמות היא החלטה של המעסיק שאינו מחויב להעניק הטבה מסוג זה לעובד. ניתן לנהל על כך משא ומתן בעת הקבלה לעבודה או לאחר מכן.

לקבלת מידע נוסף בנושא פנו לעורך דין דיני עבודה שמכיר את תחום הפנסיה והגמל לבירור זכויותיכם.