אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

חוקים בדיני עבודה

במדינת ישראל נוסדה במשך השנים חקיקה מתקדמת שמטרתה להסדיר את מערכת היחסים בין העובד ובין מעסיקו. החוקים מבקשים לייצר במערכת היחסים הדדיות שבה לא תתקיים אפליה וניצול של צד אחד כלפי האחר. החוקים כוללים חוקי יסוד, חקיקת מגן וזכויות עובדים שמעוגנות בחוזה אישי או הסכמים קיבוציים שנחתמו בין המעביד או ארגוני המעבידים ובין העובדים או ארגון העובדים או במסגרת צווי הרחבה. 

חלק מחוקי העבודה הם חוקים קוגנטיים שמשמעותם היא שלא ניתן לוותר על הזכויות שמעוגנות בהם אפילו בהסכמת העובד. היות שחוקי העבודה בישראל הם מתקדמים ורבים, בכל מקרה שבו אתם סבורים או חוששים שמא זכויותיכם לא כובדו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה. להלן רשימה חלקית של חוקים שכדאי להכיר בהקשר של דיני עבודה. 

חוק פיצויי פיטורים
החוק מגדיר באילו מקרים קמה הזכאות לפיצויי פיטורין, מהו שיעור הזכאות ומהם התנאים לכך. מטרת החוק לנסות ולכסות את כל האפשרויות שעלולות לצוץ ושבגינן ייתכן וקמה לעובש זכות לפיצויי פיטורין. עם זאת, ישנם מקרים שלא מוזכרים בחוק ובהם נדרש בית המשפט לפרש את כוונת המחוקק ולפסוק לפי ראות עיניו. 

חוק שעות העבודה והמנוחה
החוק קובע מהו אורך יום העבודה, כמה זמן נמשך שבוע העבודה ומהן ההפסקות שזכאי העובד לקבל במהלך העבודה. החוק קובע גם את אורך יום המנוחה השבועי ואת גובה התגמול עבור שעות נוספות. הסתדרות העובדים הוא הארגון שנלחם על שמירת חוק שעות עבודה ומנוחה בעסקים ובחברות, מתוך התפיסה שעבודה בשעות רבות מדי עלולה לא רק לפגוע בעובד אלא גם בתפוקתו. 

חוק הודעה לעובד
על פי החוק על המעסיק להעביר לעובד הודעה כתובה שבה מפורטות כל הזכויות הסוציאליות, לרבות פרטי המעסיק, ופרטי העובד עד שלושים יום מתחילת העבודה. ההודעה צריכה לכלול את הסעיפים הבאים: מתי יש לשלם את שכר העבודה, האם ניתן לשלם חלק משכר העבודה בתשלום שווה כסף ומתי מתקיימת הלנת שכר. 

חוק חופשה שנתית
חוק מגן שמטרתו להבטיח שכל עובד יקבל את החופשה שמגיעה לו מתוך קריטריונים קבועים בחוק. 

חוק דמי מחלה
החוק מגדיר מהי תקופת המחלה שלה זכאי כל עובד ואילו תשלומים ישולמו לו בגין יום מחלה. עוד מגדיר החוק מהם התנאים לקבלת דמי מחלה, מהם התנאים לצבירת ימי מחלה ומתי ניתן לקבל פדיון ימי מחלה.

חופשה עבור ימי אבל
על פי החוק עובד בעל וותק של שלושה חודשים לפחות שמקיים חובת אבלות על פי דת או נוהג זכאי לקבל שכר עבור הימים שבהם נעדר ולא יותר משבעה ימים. 

שוויון ההזדמנויות בעבודה
אחד החוקים החשובים בתחום דיני עבודה הא חוק שוויון הזדמנויות שקובע שאין להפלות עובד על רקע נטייה מינית, מין, הורות, הריון, המעמד האישי, גיל, ארץ מוצא, גזע, דת, לאומיות, השקפה, שיוך למפלגה, משך תקופת המילואים או מחמת מוגבלות בקבלתו לעבודה, תנאי עבודתו, קידום בעבודה, הכשרה מקצועית, פיצויי פיטורים והטבות אחרות.

עובדת בהריון
חוק עבודת נשים עוסק בזכויות נשים בכלל ובפרט מגדיר מהן זכויותיהן במקרה של היריון ולידה. החוק קובע מתי אסור לפטר עובדת בהריון, מהו אורך חופשת הלידה ומהם תנאי הזכאות. במקרה של פיטורין בזמן הריון נוהג בית דין לעבודה לפסוק לטובת הנשים. עם זאת, הפסיקה מלמדת גם על מקרים שבהם אישר בית המשפט לפטר עובדת בזמן היריון. 

חופשת לידה
חלק מחוק עבודת נשים מגדיר את זכותה של אישה יולדת לחופשת לידה ומטרתו לוודא שיולדת אשר עומדת בקריטריונים שנקבעו בחוק תהיה זכאית לחופשת לידה מהמעסיק מבלי לחשוש לאבד את מקום עבודתה.

חוק שכר מינימום
חוק שכר מינימום נועד להבטיח שעובדים יוכלו להתפרנס בכבוד מעבודתם ולא ינוצלו על ידי המעסיקים. 

הוצאות נסיעות
כל עובד שזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעות גם אם הנסיעה היא קצרה וכוללת שתיים או שלוש תחנות בסך הכל. 

חוק הודעה מוקדמת
לפי החוק הודעה מוקדמת היא חובה הדדית שמחייבת את המעסיק מול העובד המפוטר וגם את העובד המתפטר מול מעסיקו. 

הגשת תלונה נגד מעסיק וההגנות הניתנות לעובד בחוק
על פי החוק עובד שהגיש תלונה בתום לב נגד מעבידו בגין הפרת הוראות חוק, לרבות הפרת חוקי העבודה זכאי להגנה ולקבלת כל זכויותיו. התנכלות או פיטורין בגין תלונה של עובד עלולה להביא לכך שבית דין לעבודה יחייב את המעביד לשלם פיצויים ואף להחזירו לעבודה. 

דמי חגים
עובד בעל וותק של שלושה חודשים ומעלה אצל מעסיק שלא נעדר מעבודתו יום לפני ויום אחרי החג אלא בהסכמת המעביד, זכאי לתשלום מלא עבור תשעה ימי חג בשנה. הוא גם רשאי לקחת חופשה בימי חג בהתאם למועדי דתו, או בהתאם למועדי ישראל על פי בחירתו והצהרתו.

חוק יסוד חופש העיסוק
מטרת החוק היא לעגן את רוח דברי מגילת העצמאות בעניין חירותו של עובד להתפרנס בכבוד תוך עיסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
מבטא את השאיפה לעגן במעמד על את רוח מגילת העצמאות באשר לחירויות מסוימות. החוק מצוי בבסיס דיני העבודה ומשמש השראה לחוקי מגן נוספים. החוק מתווה עקרונות של הכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובחירותו.

צו הרחבה דמי הבראה
על פי החוק מכורח הסכם קיבוצי כללי במשק, כל עובד בעל וותק של שנה במקום עבודתו זכאי לתשלום דמי הבראה. דמי הבראה משולמים על פי רוב בקיץ, אולם ניתן לשלם את החלק היחסי באופן שוטף גם במהלך השנה.