אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

פסיקה בדיני עבודה

עבודתם של בתי המשפט אינה נוגעת רק להכרעות יבשות לפי חקיקה קיימת. עיקר עבודתם של בתי המשפט היא להתבונן על החוקים, לפרשם ולהבינם מתוך לשון החוק ולאור הערכים שהוא מבקש לקדם. הפסיקה הקיימת משמשת לא רק למקרה ספציפי, אלא גם עשויה לשמש תקדים למקרים אחרים כך שלפיה יתקבלו פסיקות אחרות. 

הפרשנות של החוק
משום כך ישנה חשיבות לכל מקרה ומקרה שמתקבל בבית המשפט ולהכרעה שמקבלים השופטים בעניינו. כך למשל מעסיקים שמעוניינים לדעת כיצד לנהוג עם עובדיהם ואיך לא לעמדו חשופים בפני תביעות יצטרכו להכיר את הפסיקה בדיני עבודה שמשקפת ומבטאת את הפרשנות שהעניקו השופטים לחקיקה הקיימת. 

הוראות מכוח הפסיקה
במקרים מסוימים ישנן הוראות שחלות על מעסיקים מכוח הפסיקה בלבד ולא מכוח החוק כמו למשל זכות קיום שימוע לעובד לפני פיטורין. ככלל הפסיקות החשובות ביותר הן אלו שהתקבלו בניגוד למצופה לטובת העובד. מהן אפשר ללמוד על מקרים קיצוניים ועל עמדת השופטים לגביהם. 

על מה מדברת הפסיקה?
פסיקות משמעותיות וחשובות שהתקבלו בבתי הדין בשנים האחרונות יכולות להיות בשאלה מה קורה כאשר מתממש תרחיש שבגינו איים עובד להתפטר, האם מותר למעסיק לקרוא תכני חשבון דואר אלקטרוני שהקצה לעובד או לנותן שירות שלו מתי על המעסיק להפריש הפרשה בגין זכויות סוציאליות גם מתוספת שכר, האם יש חובה לערוך שימוע לפני פיטורים דווקא בפני מי שמקבל את ההחלטה, האם מי שמוגדר פרילנסר זכאי לשימוע, האם רשאי המעסיק לדרוש מהעובד החזר כספים במקרה ששילם בטעות סכום גבוה מהנדרש, באילו מקרים מותר למעסיק להתקין מצלמות במקום העבודה, האם פיטורים על תנאי או התפטרות בסערת רגשות הם בעלי תוקף משפטי ועוד.

חרף העובדה שהפסיקה הקיימת מחייבת גם את השופטים במקרה נוכחי, הרי שכל מקרה נבחן בבית המשפט לגופו. משום כך יש להיעזר בעורך דין שמומחה ומנוסה בתחום דיני עבודה ושיוכל לייצג אתכם נאמנה במקרה שלכם ולבחון את מכלול ההיבטים שנוגעים לו.