אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

אפליה בעבודה

שוק העבודה הוא תחרותי ביותר ומתנהל על רקע של היצע מועט וביקוש גבוה. המצב הזה מעמיד לפתחם של מעסיקים אפשרויות רבות ומאפשר להם לבחור מבין שלל מועמדים את אלו שנראים להם הטובים ביותר. המצב הזה גם מעמיד מול עובדים רבים מציאות שבה הם חווים אפליה על רקע מין, גיל, מוצא או מצב משפחתי. 

מה אומר החוק?
חשוב להבין שהחוק בישראל- חוק שירות תעסוקה שתוקן ב 1988 מגדיר בבירור כי חל איסור חמור להפלות אדם בשל גילו, מינו, גזעו, לאומיותו, מוצאו, השקפתו, מפלגתו או דתו. חוק זה חל על עובד ועל מבקש עבודה בכפיפה אחת. כמה שנים לאחר חקיקת החוק עבר החוק תיקון שבו הוגדר איסור על אפליה בגין מוצא, השקפה פוליטית, הורות, מגדר, לאום, מוצא, השקפה, אמונה, גיל ונטייה מינית. החוק קובע גם שאין לתת לתנאים לא ענייניים להשפיע על קבלה לעבודה כזו או אחרת.

ובמציאות?
התבוננות על הפסיקה מראה כי מעט תביעות הוגשו עד כה בגין אפליה במקום העבודה ורובן בגין אפליה על רקע מגדרי. בחברה הישראלית שהיא חברה שסועה שמורכבת מקבוצות שונות יש קבוצות שמועדות לאפליה יותר מאחרות. זאת ועוד ישנן קבוצות מוחלשות שאינן מקבלות תמיכה ממערכת המשפט וקולן אינו נשמע בשיח הישראלי. במקרים כאלו יש לפנות לעורך דים מקצועי ומנוסה שיוכל ללחום עבורכם במקרה שנהגו כלפיכם באפליה.

לאום
אפליה יכולה להיות על רקע לאום, ואם הוכח שמעביד פיטר או לא קיבל עובד למקום העבודה על רקע לאומני יהיה עליו לשלם לעובד או למועמד לעבודה פיצויים. על התובע להוכיח בבית משפט כי סיבת הפיטורין או אי הקבלה לעבודה הייתה הלאום. 

מגדר
מגזר אחר שמועד לסבול מאפליה הוא נשים. נשים מרוויחות שכר נמוך יותר מגברים, עובדות בהיקף שעות נמוך יותר לעומת גברים שלא מרצונן ומעליהן מרחפת תקרת זכוכית שמונעת מהן להתקדם בתחום עבודתן. לעתים קרובות מדווחות נשים על הטרדה מינית במקום העבודה. אפליה זו באה לידי ביטוי גם בתהליך הקבלה לעבודה היות שמשרות רבות חסומות בפני נשים בעת ההיריון או בגין מצבן המשפחתי כמי שנתפסות כאמונות על הטיפול בילדים. 

מוצא אתני
כפי שצוין קודם לכם בישראל רבת הקבוצות והשסעים מתקיימת גם אפליה על רקע מוצא אתני. אפליה מסוג זה עלולה להופיע לא רק בשאלה האם לקבל פלוני לעבודה אלא גם במהלך העבודה עצמה. 

גיל
היבט אחר של אפליה בעבודה הוא שאלת הגיל. כך למשל נשים רבות שמועסקות בתחומים שונים נדרשות לפרוש מוקדם ממקום עבודתם בשל גילן. מול זה נשים וגברים חווים קושי להתקבל לעבודה בטווח גילאים מסוים מסיבות שונות ובתואנות מגוונות. 

חשוב להדגיש כי מערכת המשפט והמחוקק הישראלי חוקקו שורה של חוקים ותקנות שמטרתן למנוע אפליה מכל סוג שהיא במקום העבודה. בזה נכללים חוקים כמו "חוק שוויון ההזדמנויות" ו"חוק שירות התעסוקה". חרף החקיקה המתקדמת מעסיקים רבים מנסים להטיל את מרותם על העובדים ונהנים מאי ידיעת החוק על ידי חלק ניכר מהם. 

אם אתם חשים שזכויותיכם מופרות בין אם בקבלה לעבודה ובין אם בתוך מקום העבודה פנו לעורך דין לדיני עבודה שיוכל לבחון ולהכריע האם אכן התקיימה אפליה במקום העבודה שלכם. במקרה כזה יש לפנות לבית הדין לעבודה ולדרוש פיצוי הולם בסיועו ובייצוגו של עורך הדין שלכם.