אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

יחסי עובד מעביד

יחסי עובד-מעביד הם מושג משפטי והקביעה כי בין צד אחד לשני התקיימו יחסי עובד-מעביד היא קביעה משפטית שמוכרעת לפי מבחנים שנקבעו בפסיקת בית המשפט. עובד שהועסק כעצמאי יכול בדיעבד לתבוע הכרה ביחסים שהתקיימו כיחסי עובד-מעביד ולקבל את כל הזכויות שמוקנות לו על פי חוק מכורח היחסים הללו. מנגד עשוי המעסיק לטעון שהוא זכאי להחזר ולקיזוז כספים ששולמו בשל העסקה במעמד "עצמאי", בהתאם לתנאים מסוימים שנקבעו בחוק. 
עם זאת בית הדין הארצי לעבודה הגביל וצמצם את האפשרות שניתנת למעסיק לטעון לקיזוזים אלה שני שיכולה להתקיים רק במקרה שהתקיימו שני תנאים:  התשלום ששולם בפועל היה גבוה משמעותית ממה שמבצע העבודה היה מקבל כעובד שכיר וכן הוסכם בין הצדדים, שאם יוכר מבצע העבודה בדיעבד כ'עובד', תיעשה השבה.

מה טיבה של העסקה כעצמאי?
במקרים שונים מעוניינים מעסיקים לחסוך עלויות ולצמצם בהיקף הזכויות הסוציאליות של עובדיהם ולכן יעדיפו להעסיקם כקבלן עצמאי ולא כשכיר. היות העובד בעמדת מיקוח חלשה מביאה לכך שהוא נעתר לתנאי ההעסקה הללו ולמעשה עובד תמורת הנפקת חשבונית. בפועל אופי העבודה וההתנהלות מול המעסיק אינו שונה מיתר העובדים והשוני היחידי הוא באופן התשלום והזכויות שמוקנות לו.

איך נקבעים היחסים?
כדי להסיר ספק הפסיקה מגדירה כי יחסי עובד-מעביד אינם נקבעים על פי מבחן צורני אלא על פי מבחן מהותי שנובע מאופי היחסים ולא מהאופן שבו המעסיק מגדיר אותם. כך לאורך השנים עוצבו מבחנים שמטרתם לעמוד על טיב היחסים בין הצדדים כמו למשל מבחן ההשתלבות שהוא המבחן העיקרי שבודק עד כמה משתלב העובד במערך הארגוני של מקום העבודה והאם עבודתו מהווה חלק אינטגראלי מהפעילות של המקום או שמא מדובר על פעילות משלימה. במקביל בוחן בית המשפט האם העובד אינו מנהל עסק עצמאי שבו הוא מעניק שירותים באופן חיצוני. 

מבחנים נוספים הם מבחן הפיקוח שבוחן את מידת חופש הפעולה שניתן לעובד, מבחן מקום העבודה שבודק האם העבודה בוצעה אצל המעסיק או במקום אחר, מבחן שבודק מי מספק את כלי העבודה, מבחן שבודק את המידה שבה מסכימים הצדדים לגבי אופן ההעסקה, מבחן צורת תשלום השכר והאופן שב מבוצעים ניכוי מס הכנסה ותשלומים לביטוח לאומי, מבחן ביצוע העבודה באופן אישי ומבחן משך ההתקשרות ורציפותה. 

כדי להכריע בשאלה האם התקיימו יחסי עובד-מעביד יש לבחון את כל הסממנים הרלוונטיים ואי להסתמך רק על מבחן אחד בודד. 

כדי להבטיח הגנה מלאה על זכויותיכם בבית הדין לעבודה פנו לעורך דין מקצועי ומנוסה שיוכל להעניק ייעוץ וליווי לטובת מיצוי זכויותיכם המלא.