אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

הוצאות נסיעה

רוב העובדים במשק עובדים במקום עבודה מרוחק ממקום מגוריהם ולטובת הגעה אליו הם נעזרים בתחבורה ציבורית או בכלי הרכב הפרטי. בגין הוצאות הנסיעה זכאים עובדים להחזרים בהתאם לנקבע בחוק. 

מהו התנאי?
התנאי הבסיסי לקבלת החזר נסיעות הוא היות העובד גר במרחק של שתי תחנות אוטובוס ממקום העבודה בלי קשר למיקום הגיאוגרפי. זאת ועוד פסיקת בית המשפט קובעת שאין חובה להשתמש בתחבורה הציבורית, אלא רק להוכיח הזדקקות אליה משמע מרחק של 500 מטרים או שתי תחנות אוטובוס בין בית העובד ובין עבודתו. 

מה התעריף?
העובד יקבל החזר נסיעות לכל יום שעבד בפועל. ההחזר יחושב על פי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או לפי העלות של מנוי חופשי, הנמוך מבין השניים. במקומות שבהם אין מנוי חופשי מרחבי ובמקרה שבו העובד נדרש ליותר מקו אוטובוס אחד, יקבל תוספת נוספת של קצובת נסיעה. הסכום המקסימאלי שיכול עובד לקבל בגין החסר נסיעות הוא 22.60 ₪ לכל יום עבודה גם אם הוצאותיו של העובד היו גבוהות יותר מהסכום שנקבע כסכום מקסימאלי.  
למען הסר ספק, עובד שמחזיק ברכב צמוד שקיבל ממעסיקו לא יהיה זכאי להחזר הוצאות. 

יש הסעה? 
במקרה שבו המעסיק מציע לעובדים מערך הסעות לא יהיו העובדים זכאים להחזר נסיעה. אם ההסעה היא רק לכיוון אחד, יהיה זכאי העובד למחצית מסכום המקסימאלי שנקבע, היינו מחצית מ 22.60 ₪ ליום. אם עובד לא נכח בעבודתו לא יהיה זכאי להחזר נסיעה עבור היום שבו נעדר. 

בהיעדר תחבורה ציבורית
בהיעדר תחבורה ציבורית כמו למשל בשעות הלילה או בעת ימי מנוחה כמו שבתות וחגים כאשר העבד נדרש להגיע לעבודה עליו למצוא סידור שיאפשר לו להגיע לעבודה והוא יקבל החזר לפי התעריף שנקבע ליום העבודה. 

מהי מהות העבודה?
במקומות עבודה שבהם מהות העבודה היא עבודה סביב השעון חייב המעסיק להעמיד מערך הסעות מסודר לעובדים. במקרים שבהם העובדים מגיעים לעבודה בנסיעות בינעירוניות הם יהיו זכאים להחזר רק עבור הימים שבהם הגיעו לעבודה בסכום שאינו גבוה מהתקרה שנקבעה בהסכמים שצוינו לעיל.

שינוי מקום המגורים
עובד ששינה את מקום מגוריו ושבגין השינוי עלו הוצאות הנסיעה שלו לא יקבל תוספת בשל העלייה בדמי הנסיעה. 

זכות שניתן לוותר עליה?
עובד או מעסיק לא יכולים לוותר על הזכות לקבל החזר הוצאות נסיעה היות שזכות זו מעוגנת בחוקי מגן. המעסיק רשאי לכלול את דמי הנסיעות בשכר הכולל לעובד אך עליו לכלול זאת בצורה מפורשת ומתועדת. זאת ועוד, על המעסיק לעדכן את תעריף ההחזר בגל עדכון של מחירי הנסיעה. 

במקרה של רכב פרטי
עובדים שמגיעים לעבודתם ברכב פרטי מוכרחים לעגן בהסכם העבודה את דמי הנסיעות באופן מפורש וברור כדי למנוע מצבים לא ברורים במקרה של תביעה. 

ייעוץ משפטי
במקרה שהמעסיק מסרב לשלם דמי נסיעה הרי שיש לפנות לעורך דין דיני עבודה ולבחון את המקרה בכללותו. ייתכן שזכויות נוספות מופרות ולשם כך יש להתייעץ עם עורך דין מנוסה ומקצועי. הדיון בגין החסר נסיעות בבית הדין לעבודה ייערך סביב שאלת ההזדקקות של העובד לתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה. כפי שצוין קודם לכן במקרה שמדובר על מרחק פיזי שהוא קטן מ-500 מטרים ניתן להניח שהעובד אינו נדרש לתחבורה ציבורית. עם זאת כאן יש לקחת בחשבון גורמים נוספים כמו מצבו הבריאותי, תנאי הדרך ועוד. 

חשוב לזכור שגם תביעה בגין החזר נסיעות מנוהלת על ידי עורך דין דיני עבודה וחייבת להיות מגובה בכל המסמכים הרלוונטיים. בהיעדר החומר הרלוונטי למקרה התביעה עלולה להידחות.