אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

בוררות בדיני עבודה

סכסוך במקום העבודה עלול להעמיד את העובד ואת מעבידיו במצב לא נעים. הדבר מורכב עוד יותר כאשר מדובר על עובד שמאוגד בהסכם קיבוצי ושבעקבות כך אינו יכול לפנות לבית הדין לעבודה כדי לתבוע את זכויותיו. זה מפני שבהסכם הקיבוצי מופיע סעיף לפיו במקרה של סכסוך על הצדדים למצות את הופעתם בפני ועדה פריטטית ואם במסגרתה לא יבוא פתרון לבעיה יש לפתור את הסכסוך על ידי פנייה לבורר. החיסרון בכך טמון בעובדה שאין אפשרות לבטל את פסק הדין של בורר או לערער עליו. משום כל הערכאה העדיפה מבחינת העובד היא בית הדין לעבודה שבו כל האפשרויות יהיו פתוחות בפני העובד. 

סמכויותיו של הבורר
כדי להביא לידי כך יש לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה שיידע להביא לביטול סמכותו של הבורר. זה יקרה למשל אם הזכויות שבגינן תלוי הסכסוך הן כאלה שמוגנות בדיני העבודה כמו למשל פיצויי פיטורים, דמי מחלה, חופשה, הבראה, הסטאטוס של העובד ועוד. הסכם בוררות בין זכויות אלה הוא חסר משמעות אולם יש להעלות את טענת היעדר הסמכות בהזדמנות הראשונה כדי להימנע ממצב של היעדר תום לב. במקרה של דיון בזכויות מעוגנות בחוק, משמע זכויות קוגנטיות יש לבטל את פסק הדין של הבורר, דבר מורכב לכשעצמו. את זה ניתן לעשות רק במקרה שהתובע העלה את טענת היעדר הסמכות כבר בראשית הדיון.

מרבית הזכויות הן כאלה שמוגנות בדיני העבודה, אולם ישנן כאלה שלא. בגין אלה יש להיענות להסכם הבוררות ולפעול לפיו. 

חוק הבוררות לא מציין הגבלה בדבר סוגי הסכסוכים שניתן ליישב במסגרת הסכם בוררות, אולם מוסד הבררות נוהג לדון רק בנושאים אזרחיים. בנוסף, הסכם בוררות אינו תקף אם הוא דן בתחום שלא יכול להוות נושא להסכם בין שני הצדדים. 
 
מהו הסכם קיבוצי
הסכם קיבוצי שחתום על ידי שר התמ"ת מחייב את כל העובדים, גם אם חלקם לא ראו אותו. על פי חוק הוראותיו של הסכם קיבוצי לגבי תנאי עבודה הוא חוזה בין עובד ובין מעביד. כך, אם החוזה מחייב להפנות סכסוך לבוררות המשמעות היא שהצדדים שהופיעו לבוררות למעשה אינם מסכימים לה. כדי לפתור את הבעיה קבע בית הדין לענייני עבודה שהליכה לבוררות אינה חלק מתנאי העבודה ולכן אין חובה של הצדדים לפנות לבוררות שאינה מקובלת עליהם. החובה קיים את הסכם הבוררות מחייבת את מי שחתום עליו.

כדי לקבל ייעוץ משפטי מקצועי פנו לעורך דין דיני עבודה שיוכל להדריך ולהנחות אתכם בשאלה היכן לקיים את הדיון לגבי הסכסוך וכן לייצג אתכם נאמנה ובהתאם לזכויות שמגיעות לכם על פי חוק.