אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

פשיטת רגל (פש''ר)

יש ביטויים שמעבירים בגבנו צמרמורת, אולם אם נבין מה המשמעות שלהם נוכל להתבונן עליהם באופן שונה. כך למשל הליך פשיטת רגל שטומן בחובו יתרונות רבים משום שהוא מאפשר לרכז את פעולות הגביה ולבצען מהר, באופן יעיל וזול יותר בפיקוח בית משפט. המטרה היא כפי שהגדיר בית המשפט "להציל אסיר מידי אסיריו". 

פשיטת רגל- לא מה שחשבתם
מדובר על קרש הצלה שמאפשר לאנשים שחייבים סכומי כסף גבוהים לשמוט את חובם במקרה שהם עונים על התנאים שנקבעו בחוק ומאפשרים לאדם לטעון לפשיטת רגל. עם זאת, גם בהתקיים כל התנאים רשאי בית המשפט להחליט לבטל את ההליך מסיבותיו הוא בהתאם לנסיבות. 

עיקרון תום הלב
עיקרון מנחה חשוב ומרכזי בהחלטה האם לקבל את פשיטת הרגל הוא עיקרון תום הלב. על הבית המשפט להיות משוכנע שהחייב פעל בתום לב לפני הליכי פשיטת הרגל כדי להבטיח אי ניצול לרעה של ההליך. בנוסף על בית המשפט להיות בטוח שהחייב צבר את חובותיו שלא בתום לב, כמו למשל מקרה של חובות שנגרמו בעקבות אי תשלום מסים על ידי החייב. ניתן לראות כי בשנים האחרונות נוהגים בתי המשפט במדיניות שמקלה על החייבים גם במקרים שבהם חובות נגרמו עקב התנהלות שנויה במחלוקת.  

אי עמידה בעיקרון תום הלב יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים: הסתרת מידע ביחס לנכסים שברשות החייב, אי התייצבות של החייב לחקירה, צבירת חובות נוספים לאחר התחלת הליך פשיטת הרגל, אי הגשת מסמכים כדין, היעדר ניצול יכולת של החייב להגדיל את הכנסותיו לטובת פירעון חובותיו, אי עמידה בתשלומים החודשיים שנקבעו לחייב. ניהול עסק בניגוד לחוק לעומת זאת אינו מהווה גורם שבעטיו ניתן להכשיל את עיקרון תום הלב, אלא אם כן אי החוקיות היא מהותית ומהווה פגיעה בתקנות הציבור. 

ההליך עצמו
הליך הגשת פשיטת רגל מתחיל עם תשלום אגרה, שבמקרים מיוחדים ניתן לקבל פטור ממנה. במקביל יש להגיש בקשה לכינוס נכסי החייב ובקשה לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל שתלויים ועומדים נגד החייב. צו כינוס ניתן מטעם בית המשפט לאחר עיון בבקשה לפשיטת רגל ובמקרה שהתמלאו שאר הדרישות שנקבעו בחוק. לאחר מתן צו הכינוס יוקפאו כל ההליכים נגד החייב, ולא ניתן יהיה לפתוח בהליכים חדשים נגדו אלא באישור ביהמ"ש של פשיטת רגל. צו הכינוס מביא עמו מגבלות שונות לרבות איסור יציאה מהארץ. זאת ועוד החייב יוזמן לחקירת יכולת שבה יוכרע גובה התשלום החודשי שיידרש לשלם בגין חובותיו.  

הגשת תביעת חוב
לאחר צו הכינוס רשאים הנושים להגיש תביעות חוב למשרד הכונס הרשמי במהלך חצי שנה מקבלת צו הכינוס. זהו מסמך משפטי שבו הנושה מפרט את גובה החוב שנזקף אצלו לחובת החייב. ניתן להגיש בנסיבות מגבילות תביעת חוב גם לאחר המועד שנקבע בחוק. 

דיון בבית משפט
בהמשך יתקיים דיון בבית המשפט בבקשה להכרזה על החייב כפושט רגל. במסגרת הדיון יוכל בית המשפט להחליט אם לקבל הבקשה או לדחותה.

סיום ההליך
סיום התהליך הוא בקבלת צו הפטר שבו החייב פטור מכל חובותיו ובמסגרתו מבוטלת כל ההגבלות שהוטלו עליו. עם זאת, בית המשפט רשאי להתלות את ההפטר או להתנותו בתנאים וגם לבטלו אם פושט הרגל לא עמד בתנאים. 

כפי שתואר עד כה הליך פשיטת רגל נועד להקל על חייבים ולאפשר להם לצאת ממעגל חובות מסובך. פניה לעורך דין מנוסה ומקצועי תאפשר לחייבים למצות את ההליך באופן יעיל כדי להקל עליהם ביציאה ממבוך האימים של חובות בלתי נגמרים.