אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

הסדר נושים (מחיקת חובות)

ישנם כמה אפשרויות למי שניצב בפני מצב כלכלי מורכב של חובות לגופים רבים והיעדר יכולת כלכלית לעמוד בחובות אלו. זה יכול להיות אדם פרטי, עסק או חברה. אחת האפשרויות הללו היא להגיע להסדר חובות בלי להכריז על פשיטת רגל באמצעות הסדר נושים. המשמעות היא שהחובות של החייב נפרסים מבלי להחיל עליו את המשמעויות הכלכליות שנלוות להליך פשיטת רגל. 

במקרה שלא הוגש צו כינוס נכסים
במסגרת ההסדר החייב משלם סכום נמוך מסך חובותיו שאינו קטן מ-30% מחובותיו הלא מובטחים (לא כולל החובות בדין קדימה). מבחינה חוקית נקבע שבמקרה שחובותיו של חייב הם בסכום גבוה יותר מ 26,354 ₪ ועוד לא ניתן צו כינוס הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להסדר נושים. היתרון בהשגת הסדר נושים הוא באפשרות שיש לחייב לשלם סכום נמוך יותר מהחוב המקורי. 

יש לצרף לבקשה הצעת הסדר החוב, תצהיר של החייב שבו הוא מפרט מדוע אינו יכול לשלם את כל חובותיו וכן דין וחשבון על רכושו ועל כלל החובות שלו. בית המשפט יכריע בשאלה לגבי ההסדר והוא רשאי להתנות את האישור במתן ערובות. לאחר שאושרה ההצעה בבית משפט היא הופכת להיות מחייבת.  

במקרה שהוגש צו כינוס נכסים
החוק מאפשר גם לחייב שהוגש נגדו צו כינוס להציע הצעה להסדר נושים. על החייב במקרה כזה להגיש לכונס הרשמי הצעה כתובה שבה מפורט תוכן הפשרה בצירוף ערובות לביצועה. הכונס ישלח לכל נושה העתק של ההצעה וסקירה לגביה. לאחר מכן יכנס הכונס אסיפת נושים שבה יידרשו כלל הנושים להכריע האם ההצעה מתקבלת או לא. נדרש רוב של 75% מהנושים כדי לקבל את ההצעה. 

במקרים חריגים
במקרים מיוחדים רשאי בית המשפט לאשר את ההצעה גם אם קיבלה אישור מרוב הנושים גם אם הם לא מהווים 75% מהם, במקרה שאלו מחזיקים ביותר ממחצית החובות של החייב. בעת האסיפה רשאי החייב לבצע תיקונים בהצעתו אם הם עשויים לשפר את מצבם של כלל הנושים.

עד יום האסיפה רשאי כל אחד מהנושים להתנגד להצעה או להסכים לה בכתב מראש, מה שנחשב  כהצבעה באסיפה. ככלל עד לאישור ההצעה כל נושה רשאי להשמיע את  התנגדותו בבית המשפט. הצעה שהתקבלה באסיפת נושים תאושר על ידי בית המשפט במקרה שהוא מצא שהיא עשויה להועיל לכלל הנושים. כאמור במקרים מסוימים יתנה בית המשפט את אישור ההצעה בתנאים שונים בהתאם לתפיסתו. 

המרוץ מול הזמן
כמו בכל הליך שקשור לגביית חובות, גם במקרה של הסדר נושים הזמן הוא גורם קריטי. כך למשל הצעה שהוגשה תוך שנה מצו הכינוס ושיש בה ערובה לתשלום האמור בה בשיעור שאינו פחות מ 35% מסך החובות עשויה להיות מאושרת על ידי בית משפט. ככל שעובר זמן מקבלת צו הכינוס ועד הגשת ההצעה נדרש החייב לכלול בהצעה סכום גבוה יותר שעלול להגיע עד ל-80% מסך החובות. בית המשפט רשאי לקבוע אחוזים שונים מעת לעת על פי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות המקרה. קיימת אפשרות להגעה להסדר נושים גם לאחר הכרזה על החייב כפושט רגל. במקרה כזה הנושים יחליטו ברוב של 75% מהקולות אם לאשר את הצעת הפשרה כמבוקש.

פעלו מתוך עיקרון תום הלב
עיקרון מרכזי בהליך של הסדר נושים ומחיקת חובות הוא תום הלב. על בית המשפט להיות משוכנע שהחייב פעל בתום לב לאורך כל ההליך. במקרה שבו יחשוד בית המשפט שהחייב לא פעל בתום לב הוא עשוי להחליט שלא לתת את האיור להצעה. זה יכול להיות במקרה שהחייב פתח עסק חדש בזמן שידע שהוא חדל פירעון, הזניח באופן פושע את עסקיו, לא סיפק הסבר שמניח את הדעת להפסדים שספג או במקרה שהוכרז כבר כפושט רגל בשנים קודמות. 

כל מקרה לגופו
ההחלטה לגבי ביצוע הסדר נושים אינה חד משמעית ויש לבחון אותה ביחס לכל מקרה לגופו. מצד אחד הסדר שנערך לפני צו כונס נכסים הוא על פי רוב, קצר יותר ואין בו את ההגבלות שמחילים על פושטי רגל. הסדר נושים חוסך מהחייבים את האי נעימות שיש בהגשת בקשה לפשיטת רגל והוא מאפשר לחייב לקבוע כמה ישלם בתנאי שהוא עומד בדרישות החוק ובאישור בית המשפט. מצד שני הסכומים שיידרש אדם לשלם במסגרת הסדר כזה הם גבוהים הרבה יותר מסכומים שיחויב לשלם פושט רגל. 

כך או כך כדי לקבל החלטה שתשרת את האינטרסים שלכם יש לפנות לעורך דין מומחה ובעל ניסיון בתחום זה.