אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

חקירת יכולת

חקירת יכולת היא חקירה שמטרתה לבחון את היכולת הכלכלית של חייב לעמוד בתשלום חובות במהלך התנהלות תיק הוצאה לפועל. את ההליך יכול ליזום זוכה או החייב עצמו שפונים בכתב אל ראש ההוצאה לפועל. על חקירת יכולת יכול להורות גם ראש ההוצאה לפועל. כך או כך על החייב לשתף פעולה אחרת עלול ראש ההוצאה לפועל להטיל נגדו פקודת מאסר בשל התחמקות מתשלום. 

מה עושים?
כדי להכין את הבקשה יש לפנות אל עורך דין מוסמך ומנוסה בתחום שיכין בקשה שתכסה באופן הרחב והמקיף ביותר את נקודות התורפה האפשריות שיעלו בחקירה על דוכן העדים במהלך הדיון מול ראש ההוצאה לפועל. 

לבקשה יש לצרף טופס בקשה שערוך בצורת שאלון מקיף ומפרט את יכולתו הכלכלית ואת נכסיו של החייב ובני משפחתו שגרים עמו וכן טופס ויתור על סודיות בנקאית ושל מוסדות בענייני כספים ונכסים, שמאפשר לחקור את נכסיו של החייב. 

חקירת יכולת- איך זה עובד?
במהלך החקירה יכול ראש הוצאה לפועל לחייב כל גורם למסור מידע ומסמכים שנוגעים ליכולת הכלכלית של החייב ופירוט נכסיו. ראש הוצאה לפועל רשאי מיוזמתו או לבקשת הזוכה ועורך דין שלו לזמן עדים שיעידו בפניו בהקשר של יכולתו הכלכלית של החייב. מדובר על חקירה משמעותית שעשויה להשפיע על כל אחד מהצדדים ולכם חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה ומקצועי שיידע לנהלה תוך הגנה על האינטרסים שלכם. 

מי מופיע לחקירה?
למעמד חקירת היכולת של החייב שמתקיימת באולם בית משפט או בלשכת הוצאה לפועל, יוזמנו גם הזוכה או עורך דין מטעמו אם כי במרבית המקרים הם יבחרו לא להופיע וישאירו את החקירה בידי ראש הוצאה לפועל. במקרה שיש בידי עורך הדין של הזוכה מידע מיוחד על נכסיו או כספי החייב שניתן יהיה לגלות בחקירת החייב על דוכן העדים בלבד, יופיעו הזוכה ועורך דינו שיחקור את החייב על דוכן העדים. 

בסיום החקירה יקבע ראש ההוצאה לפועל האם להכריז על החייב כעל "חייב מוגבל באמצעים" או שמא יש להטיל עליו צו חיוב בתשלומים. 

צעדים מנהליים
במקרים שבהם החייב והזוכה לא יופיעו ל"חקירת יכולת", סביר להניח שראש הוצאה לפועל ימחק את הדיון. לעומת זאת אם הזוכה או עורך דין מטעמו יופיעו ל"חקירת יכולת" מבלי שהחייב יתייצב, הזוכה יהיה רשאי לבקש מראש הוצאה לפועל להוציא צו הבאה כנגד החייב. במקרה כזה שוטרים מטעם לשכת הוצאה לפועל יופיעו עם צו הבאה בביתו של החייב שיוכל להמיר את מעצרו המיידי בערבות כספית במזומן אשר תחולט אם הוא לא יופיע בפעם הבאה שיוזמן ל"חקירת יכולת".

איך להימנע מחקירה?
במקרים שבהם לבקשת החייב ל"חקירת יכולת," מצורף תצהיר מאושר על ידי עורך דין ושבו מפורטים כל נכסיו והכנסותיו של החייב רשאי ראש הוצאה לפועל לקבוע על סמך התצהיר מהו הסכום החודשי שישלם החייב, גם בלי לבצע חקירת יכולת.

כפי שתואר עד כה הליכים שמתבצעים מול ההוצאה לפועל הם מורכבים ומסובכים ובעלי השפעה מכרעת על חייהם של החייבים ושל הזוכים לעוד שנים רבות קדימה. כדי להבטיח הגנה מלאה על האינטרסים של החייבים או הזוכים יש לפנות לעורך דין מוסמך שיבטיח התנהלות צודקת והוגנת שתבטיח ייצוג הולם של החייב או של הזוכה.