אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

פינוי מושכר

מה חשוב לדעת על פינוי מושכר?
כל מי שהשכיר אי פעם נכס יודע עד כמה קשה הסיטואציה של שוכר שמפסיק לשלם את דמי השכירות או כזה שמסרב לצאת מן הנכס בסיום החוזה. חוסר האונים שחש בעל דירה במצב כזה הוא עצום, במיוחד אם אין ברשותם עירבונות ובטחונות שיאפשרו למזער את הנזקים או לצמצם אותם במידה ניכרת. 

פעלו מהר
היות שפינוי שוכר בהליך משפטי הוא דבר מורכב שאורך בין כמה חודשים ועד שנה במקרים מורכבים יש לפעול כמה שיותר מהר ובסמוך למועד שבו הפסיק השוכר לשלם את דמי השכירות כסדרם. ראוי להדגיש כי אין בשום מקרה לנתק את אספקת המים או החשמל לנכס ומי שעושה זאת עלול לעמוד בפני תביעה. 

עלות מול תועלת
טעות נפוצה של בעלי דירות היא להניח שכדאי להמתין לתשלום שכר הדירה על ידי השוכר ולהימנע מהליכים משפטיים מורכבים. במבחן העלות מול תועלת, כך מתברר פעמים רבות ההפסד הכספי שנגרם בעקבות אי תשלום שכר הדירה גבוה בהרבה מהעלות של ההליך המשפטי. בנקודה זו ראוי להדגיש כי תמיד ניתן לנסות ולהגיע להסדר עם השוכר, לפיו פסק הדין לפינוי יעוכב כל עוד השוכר שילם את חובותיו. במקרה כזה בעקבות אי התשלום ניתן יהיה לנקוט בהליכי פינוי באופן מיידי. 

מה בעצם עושים?
לאור זאת ההמלצה היא לפעול מיידית מרגע שמתחילות להתעורר אצל השוכר בעיות בגבייה ובתשלום שכר הדירה. הליך הפינוי שיש לבצע כולל שני שלבים: בשלב הראשון יש להגיש תביעה לבית המשפט בגין פינוי המושכר. בשלב שני במקרה שהנתבע לא פינה את הנכס יש לפתוח תיק בהוצאה לפועל לטובת ביצוע פסק הדין. 

תביעה לפינוי מושכר
את התביעה לפינוי ניתן להגיש באחד משני הליכים: תביעה בסדר דין מקוצר  או תביעה לפינוי המושכר. תביעה לפינוי מושכר היא תביעה שתכליתה לברר באופן מהיר תוך כ-90 יום תביעות פינוי שבהן אין מחלוקת עובדתית מורכבת. במסגרת תביעות אלה לא ניתן לברר נושאים כמו שינויים שבוצעו בנכס או נזקים אלא רק לקבל סעד של פינוי בשל אי תשלום שכר דירה או בשל סירוב לפנות את הנכס לאחר תקופת השכירות. זאת ועוד לא ניתן לכלול בתביעה זו סעד לתשלום דמי שכירות. תביעה מסוג זה יש להגיש בתביעה נפרדת.  משך ההליך הוא 30-40 יום במקרה שהנתבע לא מתגונן או 90-100 יום במקרים אחרים. 

תביעה בסדר דין מקוצר
זוהי תביעה שבה הנתבע לא זכאי להגיש כתב הגנה אלא לאחר שהגיש בקשת רשות להגן שנתמכת בתצהיר, ורק במקרה שבית המשפט נתן לו רשות להתגונן. ניתן להגיש תביעת פינוי בסדר דין מקוצר אם היא מתבססת על הסכם שכירות כתוב והיתרון של תביעה מסוג זה טמון בעובדה שהן לא מוגבלות לתביעות פינוי עקב אי תשלום דמי שכירות או אי פינוי במועד. בשונה מתביעה לפינוי משוכר בתביעות אלה ניתן לדרוש סעד של דמי שכירות. החיסרון של תביעה מסוג זה נובע מהעובדה שההליך המשפטי ארוך לעומת תביעה לפינוי מושכר והוא מתארך עוד יותר במקרה שלנתבע ניתנת אפשרות להתגונן. מהטעם הזה מומלץ להגיש תביעה לפינוי מושכר לצד תביעה לסעד כספי בסדר דין מקוצר. 

היות שמדובר על מרוץ נגד השעון ומשום שבכל יום שחולף בעל הנכס מפסיד את דמי השכירות שלו יש חשיבות לסדר הזמנים ולביצוע הפעולות באופן יעיל. לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי פנו לעורך דין מומחה שיכול להעניק לכם ליווי וייעוץ מקצועי ולייצג נאמנה את האינטרסים שלכם. זכרו שמדובר על מבוך בירוקראטי שבו נדרשת יד חזקה ויציבה שמכירה את כל ההליכים ושיכולה לבצעם במהירות וביעילות.