אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

תביעות כנגד רשויות החוק

תביעה כנגד רשויות החוק
רשויות החוק הן אלה שאמורות להגן על האזרחים ולוודא שמירה על החוק. חרף העובדה שמטרתן של רשויות החוק היא הגנה על אזרחי המדינה ושמירה על הסדר הטוב, לעתים חשים אזרחים שנעשה להם עוול על ידי אותן רשויות עצמן וכי הם זכאים לשיפוי או פיצו בגין אותו עוול. 

על מה מוגשות תביעות נגד רשויות?
תביעות נגד רשויות החוק יכולות להיות במגוון נושאים כשהמרכזית שבהן היא תביעת החזר בגין תשלום כמו מס, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר שנגבה לא כדין. כחלק מהרצון של המחוקק להתחשב בקופה הציבורית מעניק החוק כמה הטבות לרשות ציבורית ובפרט רשויות החוק בעת הגשת תביעה ייצוגית נגדה. 

הטבות לרשויות
בזה נכללות הטבות כמו אפשרות להודיע תוך 90 יום ממועד בקשת האישור על הפסקת הגבייה שבגינה מוגשת בקשת האישור. המשמעות היא שהתביעה לא תתברר בבית משפט ולמעשה הרשות תהיה פטורה מהשבה של הכספים במסגרת ההליך המשפטי. עם את, בית המשפט יכול לפסוק במקרים אלו שכר טרחה וגמול לתובע הייצוגי כחלק מהשמירה על שלטון החוק ומיגור תופעות של גבייה שלא כדין או כזו שמוטלת בספק. 

הטבה אחרת שממנה נהנות רשויות היא היעדר החובה להשיב ולהחזיר כספים לגבי תקופה שעולה על 24 חודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה לאישור התביעה. זאת למרות העובדה שתקופת ההתיישנות הרשמית היא בת 7 שנים. 

פנו למומחה
ניתן לראות כי תביעה של הרשויות בכלל ושל רשויות החוק בפרט עשויה להיות דבר מורכב ושונה בתכלית מהליך נגד גף אזרחי. כדי להבטיח ייצוג הולם יש לפנות לעורך דין מקצועי שמכיר את התחום ושהוא בעל ניסיון בתביעות של רשויות החוק למיניהן.