אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

עתירות בג''צ

עתירות בג"צ- מה זה בדיוק?
בג"צ הוא בית דין גבוה לצדק שסמכותו כוללת כל גוף מבוקר שממלא תפקיד ציבורי עם סייגים שקבע המחוקק כדי להגביל את סמכותו. תפקידו של בג"צ הוא לבקר את הפעילות השלטונית, אך לא כל ביקורת על פעילות השלטון ולא כל ניסיון לתקוף את החלטות השלטון יובאו בפני בג"צ. הכלל הבסיסי הוא שרק עתירה שהסעד העיקרי שעולה ממנה הוא התקנה, ביטול, הכרזה על ביטול או מתן צו התקנה לתקנות. 

מי מגדיר את סמכות בית המשפט?
סמכות בית המשפט הגבוה לצדק נקבעה בסעיפים 15(ג) ו-(ד) לחוק-יסוד השפיטה להלן ולפיהם יש שני תנאים מצטברים לסמכות שיפוטו של בית המשפט הגבוה לצדק: שבית המשפט רואה צורך לתת בנושא העתירה סעד למען הצדק ושנושא הדיון אינו נכלל תחת סמכותו של בית-משפט אחר. בהיעדר תנאי אחד מבין השניים לא יוכל בג"צ לדון בעתירה.

בין האזרח למדינה
מזה שנים מכריע בג"צ בסכסוכים בין האזרח ובין המדינה סביב מכרזים של המדינה. אמנם קיימת סמכות גם לבית משפט השלום וגם לבית המשפט המחוזי לדון בנושאים אלו, אולם הבחירה מונחת לפתחו של יוזם ההליך שיכול לפנות לבית המשפט האזרחי או לבג"צ. 

סעד חלופי
כחלק מסמכותו של בג"צ הוא רשאי להחליט על סעדים חלופיים ובמסגרת זו פותחו לאורך השנים כמה קווים מנחים שבהם נעשה שימוש בשיקול הדעת של בג"צ. בזה נכללים עקרון השיהוי, עקרון הידיים הנקיות, עקרון זכות העמידה, עקרון יעילות הסעד ועקרון הסעד החלופי לפיו בג"צ ישקול אם להעניק צו מהצווים שהוא מוסמך להעניק. 

כפי שתואר עד כה הגשת עתירה לבג"צ היא עניין מהותי שיש לשקול בכובד ראש. כדי להיות בטוחים שהעתירה היא המעשה הנכון עבורכם יש להתייעץ עם עורך דין מומחה ומנוסה שיכול לסייע לכם להכריע בשאלה היכן כדאי להגיש את העתירה וכן לנהלה באופן מקצועי ואחראי.