אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית או בשמה המקצועי תובענה ייצוגית היא תביעה שמגיש תובע אחד בשם ציבור נפגעים. זה יכול להיות בעקבות נזק קטן יחסית שנגרם לכל אחד מהנפגעים אך באופן מצטבר הוא עשוי הסתכם במיליוני שקלים ויותר. תובע ייצוגי מצליח בדרך זו לאכוף את זכויותיו של זולתו שלא היו נאכפות בדרך אחרת בשל היות הנזק קטן באופן יחסי. 

מה המטרה?
כחלק מהניסיון לשפר את ההגנה על זכויות נקבעו בשנת 2006 על ידי המחוקק בישראל כללים ברורים להגשת תביעה ייצוגית. כך התכוון המחוקק לאפשר לסוגי אוכלוסיות שמתקשים להגיע לבית משפט לעשות זאת על ידי תביעה ייצוגית, לשפר את אכיפת הדין, להעניק לנפגעים סעד ראוי ולנהל תביעות באופן יעיל וממצה. המשמעות היא שגם המחוקק הבין את כוחה של התביעה הייצוגית ואת מסוגלותה לתקן עוול שנגרם לציבור גדול. 

מתי ניתן להגיש תביעה ייצוגית?
הגשת תביעה ייצוגית תיתכן במקרים מסוימים כמו מקרה שבו נפגע אדם פרטי על ידי גוף גדול באופן שמייצר עוול לציבור שלם, בגין גביה של עמלות או תשלומים גבוהים מדי, בשל תשלום על שירות בלי לקבל תמורה בעבורו, עקב קנייה של מוצר שאין תוכו כברו, בגין קיומו של הסדר כובל שנוגד את הוראת חוק הגבלים עסקיים, בשל גבייה של כספי ביטוח שלא כדין, קיומו של מפגע סביבתי חמור שאינו עונה על החוק למניעת מפגעים סביבתיים, כחלק מתביעה להשבה של סכומים שנגבו שלא כדין כמו מס, אגרה או כל תשלום חובה אחר, במקרה של אפליה במוצרים, בכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים או קבלת שירותים, במקרה של אפליה בעבודה בכלל ובפרט לגבי אפליה בשכר לעובד ולעובדת או לגבי אנשים עם מוגבלויות, במקרה של מניעת נגישות לאנשים עם מוגבלויות ועוד מקרים אחרים רבים ומגוונים שבהם ציבור שלם נפגע באורח כזה או אחר.  

בחירת עורך דין
אם המקרה שלכם עונה על אחד מהמקרים הללו או במקרה שאתם סבורים שהוא עונה על הגדרת תביעה ייצוגית פנו לעורך דין שמומחה בהגשת תביעות ייצוגיות לקבלת ייעוץ משפטי. חשוב להדגיש בנקודה זו שניהול תביעה ייצוגית הוא שונה ומורכב לאין שיעור לעומת כל תביעה אחרת. משום כך יש לוודא שעורך הדין שלכם אכן מסוגל לבצע את ההליך וכי בית המשפט יאשר לו לנהל את התיק.

חשיבות התביעה הייצוגית
מעבר לאפשרות לכונן צדק ולהעניק סעד לקבוצה גדולה של תובעים שבנפרד לא היו זכאים לפיצוי, ישנם יתרונות נוספים להגשת תביעה ייצוגית. אחד מהם בא לידי ביטוי בכך שאישור התביעה מזכה את מגישה בגמול מיוחד בגין זה שהניע הליך שגרם לתיקון עוול עבור ציבור שלם תוך לקיחה בחשבון של הטרחה של אותו תובע, התועלת שהביא בתביעתו לחברי הקבוצה וחשיבותה של התביעה מפרספקטיבה ציבורית. במקרים מסוימים מורה בית המשפט על פיצוי לתובע גם אם לא אושרה התביעה בהתאם לשיקול דעתו ולפי נסיבות המקרה. 

את שכר הטרחה של עורך הדין בתביעה ייצוגית לא נדרש לשלם האדם שהגיש את התביעה. בית המשפט יכריע מה יהיה גובה שכר הטרחה של עורך הדין.