אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

ענייני חוזים

ענייני חוזים ומה שביניהם
דיני חוזים שייכים לתחום רחב ומרתק בעולם המשפט ולמעשה הם רלוונטיים לכל הסכם שנכרת בין שני צדדים או מעבר לכך. זה יכול להיות בכתב או בעל פה כאשר הבחינה והפרשנות של כל חוזה נעשית מנקודת מבט משפטית. החוק מסביר מהם התנאים שבהם החוזה תקף, כיצד יש לכרות אותו ובאילו מקרים יש לפנות לבית המשפט לטובת פירושו. 

ייעוץ משפטי בדיני חוזים
הייעוץ המשפטי של עורכי הדין בתחום כולל ייצוג בכל סוגיה או מחלוקת בתחום של דיני חוזים. זה כולל ייעוץ וקיום תהליך של משא ומתן טרם כתיבת החוזה, עריכה של החוזה על כל הנקודות הקטנות והמשמעותיות בו וכמובן ניהול תביעות במטרה למצות עד תום את זכויותיו של הלקוח כפי שהם מוקנות לו על פי החוזה. 

מהו חוזה
החוק מגדיר שחוזה נערך במתכונת של הצעה וקבלה, משמע צד אחד מציע והצד השני מסכים. כאמור חוזה יכול להיות בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת אלא אם לפי ההסכם פורמט החוזה היא תנאי לתקפותו. 

עקרונות מנחים לכתיבת חוזה
עקרון מרכזי ויסודי בתחום דיני חוזים הוא חופש החוזים לפיו צדדים יכולים להתקשר בחוזה על בסיס רצונם בלבד. עם זאת, חירות זו אינה מוחלטת והחוק מסייג אותה מול עקרונות מוסר. צדק והגינות. מתוך כך נגזר עיקרון תום הלב שמהווה גם הא עיקרון משמעותי בדיני חוזים. בית המשפט קבע כי תום הלב מגדיר את השמירה על האינטרס האישי של כל צד תוך הוגנות והתחשבות באחר. 

פרשנות משפטית
במקרים שונים נדרש בית המשפט להתערב ולהעניק את פרשנותו לחוזים שונים בעיקר במקרה של מחלוקת בין הצדדים. הפרשנות נעשית לפי אומדן דעתם של הצדדים שהיא הערכת האינטרסים והתכניות שהוגדרו על ידי הצדדים כפי שעולה מלשון החוזה. 

מה המשמעות של זה?
המשמעות היא שמה שנכתב בחוזה יכריע לא רק בהתנהלות השוטפת בין הצדדים אלא גם ישפיע על הפרשנות שיעניק בית המשפט לחוזה במקרה של מחלוקת. מכל הסיבות הללו חשוב לערב לצידכם עורך דין מנוסה ומקצועי שיערוך חוזה ברור ומקיף ככל שניתן שבעזרתו תוכלו להימנע מכל מחלוקת עתידית או להתגבר עליה בקלות בבית המשפט. חוה שמשקף את האינטרסים שלכם בצורה טובה יגדיל את הסיכוי להגנה מיטבית על הצרכים שלכם בבית המשפט.

זכרו שלא אחת בעת כתיבת החוזה הצדדים חולקים הסכמות והבנות הדדיות, אולם בהמשך עלולה הקערה להתהפך ואי הסכמות רבות עלולות לצוץ. במצב כזה חוזה מקיף, יסודי וברור שנכתב על ידי עורך דין מקצועי ומנוסה שבקי בדיני חוזים ושמגן על האינטרסים שלכם בצורה נאמנה עשוי להקל משמעותית על ההתנהלות מול הצד השני ולזכות אתכם בניצחון במקרה שהדבר יידון בבית המשפט.