אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

האם אפשר להפחית מזונות לאחר חתימה על הסכם גירושין

הליך הגירושין הוא הליך משפטי מורכב ומסועף שמשפיע על כל צד לשנים הבאות ולעתיד הקרוב והרחוק. אחד ההיבטים הברורים של השפעה זו הוא ההיבט הכלכלי כאשר כתוצאה מפירוק התא המשפחתי מתפרקת גם החבילה הכלכלית של שני בני הזוג. במקרה שבו חולקים בני הזוג ילדים קטנים מתחת לגיל 18 נדרש הבעל לשלם דמי מזונות שנקבעים על ידי בית המשפט. חובה זו נועדה לאפשר לילדים להמשיך לחיות ברווחה כלכלית ולסייע לאם לגדלם. דמי המזונות כפי שנקבעו על ידי בית המשפט הם דבר מחייב ואי עמידה בהם היא עבירה על החוק. 

איך נקבעים דמי המזונות
פסיקת דמי המזונות נקבעת על פי רצף של עובדות ובית המשפט לוקח בחשבון את מספר הילדים, צרכיהם, פרנסתו של האב, יכולתו הכלכלית, הרכוש שעומד לרשותו ופוטנציאל ההשתכרות שלו במעמד הפסיקה. שינוי בנסיבות החיים של האב או האם עשויים לשמש עילה להפחתת דמי המזונות גם לאחר שנקבעו על ידי בית המשפט. 

מה יכול להיות עילה להפחתת דמי המזונות?
הפחתת דמי מזונות אינה עניין פעוט ונדרשת תביעה מסודרת ומגובה בראיות מוצקות כדי שבית המשפט לענייני משפחה יהיה מוכן לדון בה. קריסת עסקיו של האב, מחלה קשה שבעטייה אינו מסוגל לעבוד, פיטורין וקושי למצוא עבודה- כל אלו עשויים להוות עילות להפחתת דמי המזונות בתנאי שמגובים בהוכחות מוצקות. 

ראוי להדגיש שכדי שבית המשפט ידון בהפחתת דמי המזונות על השינוי להיות משמעותי ומהותי שבעטיו מתקשה האב לעמוד בתשלום דמי המזונות שנקבע עבורו. בית המשפט יבחן את המצב הכלכלי תעסוקתי שבו היה נתון האב בעת הפסיקה הראשונית ואת המצב שבו הוא נתון כיום בעת הגשת התביעה. כדי להבטיח ייצוג הולם והוגן יש לפנת לעורך דין מומחה ובעל ניסיון בתחום הגירושין.