אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

תביעות אזרחיות

מה זה בדיוק תביעות אזרחיות
תביעה אזרחית היא תביעה שמתקיימת בין שני גורמים פרטיים. זהו הליך שבו אדם או חברה, עמותה מגישים תביעה לבית המשפט ומבקשים לקבל סעד שהוא במרבית המקרים סעד כספי בגין חוב או נזק שנגרמו לו. סעדים נוספים יכולים להיות סעד הצהרתי, צו עשה, צו לא תעשה וכדומה. 

איפה דנים בתביעה אזרחית?
תביעה אזרחית יכולה להיות מוגשת לבית משפט השלום, לבית משפט מחוזי, בית הדין לעבודה, בית המשפט לענייני משפחה או לערכאות נוספות. יוזם ההליך נקרא ה"תובע", והאדם שממנו נתבקש הסעד נקרא ה"נתבע".

על מה מגישים תביעה אזרחית?
תביעה אזרחית יכולה להיות מוגשת בגין מגוון נושאים ולכל תביעה יש הליך שנחשב מתאים עבורה. זו יכולה להיות תביעה קטנה, תביעה בסדר דין מהיר, תביעה בסדר דין מקוצר, תובענה ייצוגית, תביעה לפינוי מושכר ועוד. בגין כל הליך מתקיים דיון בבית משפט אחר וזה נקבע לפי גובה הסכום הנתבע או על-פי הסעד המבוקש. 

איך מתבצע ההליך?
התהליך מתחיל בהגשת כתב תביעה לבית המשפט. במרבית המקרים בשלב הבא יכול הנתבע להגיש כתב הגנה, ובעקבותיו נקבע מועד לדיון בבית המשפט. ההליך המשפטי יכלול דיונים ודיוני הוכחות שבסיומם ייתן בית המשפט פסק דין. אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה, לאחר המועד האחרון להגשת כתב הגנה זכאי התובע לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. 

בסיום התהליך
פסק הדין יכריע בשאלה האם להעניק את הסעד המבוקש לתובע- אם כן האם במלואו או בחלקו, או שמא האם לא זכאי התובע לסעד כלשהו. לאחר קבלת פסק הדין יכולים הצדדים לפנות לערכאה גבוהה יותר ולערער על החלות בית המשפט. על פי רוב הכרעת בית המשפט בערעור היא סופית ולא ניתן לערער עליה למעט מקרים נדירים ויוצאי דופן. 

כפי שתואר עד כה תביעה אזרחים יכולה להיות מוגשת בגין סעדים שונים והדיון לגביה עשוי להתרחש בערכאות שונות. כדי להבטיח ייצוג הולם שלכם נו לעורך דין מקצועי ומנוסה שמכיר את התחום האזרחי על בוריו ושיכול ללוות אתכם ולהעניק ליווי צמוד והולם לכל אורך התהליך. 

תביעות כנגד רשויות החוק

תביעה כנגד רשויות החוק
רשויות החוק הן אלה שאמורות להגן על האזרחים ולוודא שמירה על החוק. חרף העובדה שמטרתן של רשויות החוק היא הגנה על אזרחי המדינה ושמירה על הסדר הטוב, לעתים חשים אזרחים שנעשה להם עוול על ידי אותן רשויות עצמן וכי הם זכאים לשיפוי או פיצו בגין אותו עוול. 

על מה מוגשות תביעות נגד רשויות?
תביעות נגד רשויות החוק יכולות להיות במגוון נושאים כשהמרכזית שבהן היא תביעת החזר בגין תשלום כמו מס, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר שנגבה לא כדין. כחלק מהרצון של המחוקק להתחשב בקופה הציבורית מעניק החוק כמה הטבות לרשות ציבורית ובפרט רשויות החוק בעת הגשת תביעה ייצוגית נגדה. 

הטבות לרשויות
בזה נכללות הטבות כמו אפשרות להודיע תוך 90 יום ממועד בקשת האישור על הפסקת הגבייה שבגינה מוגשת בקשת האישור. המשמעות היא שהתביעה לא תתברר בבית משפט ולמעשה הרשות תהיה פטורה מהשבה של הכספים במסגרת ההליך המשפטי. עם את, בית המשפט יכול לפסוק במקרים אלו שכר טרחה וגמול לתובע הייצוגי כחלק מהשמירה על שלטון החוק ומיגור תופעות של גבייה שלא כדין או כזו שמוטלת בספק. 

הטבה אחרת שממנה נהנות רשויות היא היעדר החובה להשיב ולהחזיר כספים לגבי תקופה שעולה על 24 חודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה לאישור התביעה. זאת למרות העובדה שתקופת ההתיישנות הרשמית היא בת 7 שנים. 

פנו למומחה
ניתן לראות כי תביעה של הרשויות בכלל ושל רשויות החוק בפרט עשויה להיות דבר מורכב ושונה בתכלית מהליך נגד גף אזרחי. כדי להבטיח ייצוג הולם יש לפנות לעורך דין מקצועי שמכיר את התחום ושהוא בעל ניסיון בתביעות של רשויות החוק למיניהן. 

תביעות רכוש

תביעות רכוש- מה זה בכלל?
לא אחת קורה שרכושו של אדם ניזוק על ידי צד שלישי שיכול להיות אדם, חברה או גוף מסחרי. הכוונה בנזקי רכש היא לנזק שעלול להיגרם למכונית, דירה, עסק או לכל רכוש אחר במגוון דרכים ומצבים. זה יכו להתרחש כתוצאה משריפה, שיטפונות, נזילת מים, אסונות טבע, פריצה לבית, ליקוי בניה ועוד סיבות וגורמים נוספים. 

קמה או לא קמה זכות?
בכל אחד מהמקרים הללו ייתכן שקמה לאדם זכות להגיש תביעת רכוש נגד אותו צד שלישי שהוביל לפגיעה. לא תמיד ניתן להוכיח את הקשר הסיבתי, אולם עורכי דין מנוסים ומקצועיים יוכלו להכריע בשאלה האם המקרה אכן עשוי לזכות את התובע בפיצוי בבית המשפט. 

ביטוח- כן או לא?
חשוב להבין שבמקרים רבים נזקי רכוש שנגרמו על ידי צד שלישי נכללים בביטוח ויכולים להיות מכוסים במסגרת פוליסות הביטוח השונות. כך למשל, בעל דירה שמחזיק בביטוח דירה ושדירתו ניזוקה בשל נזילת מים בדירה מעליו יכול להפעיל את הביטוח שברשותו ולתבוע את חברת הביטוח לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם לו. בין אם יש ברשותו ביטוח ובין אם לא הוא לא מחויב לעשות זאת, ולפיכך עומדת בפניו האפשרות להגיש תביעת רכוש נגד המזיק שאחראי לנזק בדירתו. 

דיני נזיקין, דיני ביטוח ומה שביניהם
מהסיבה הזו אין די בכך שערך הדין שתבחרו לייצג אתכם בתביעת רכוש יכיר את דיני הנזיקין על בוריים. עליו להכיר גם את תחום דיני הביטוח ואת הפרקטיקה שמתקיימת בתחומים אלו. רק עורך דין שמכיר את שני התחומים הללו באופן מעמיק יוכל לחשב את הנזק ולהעריך את גובה הפיצוי שיכול הלקוח לקבל בכל אחת מהאפשרויות. 

כדי להכריע בשאלות על תביעות רכוש יש לדעת לגייס את מיטב המומחים כמו מהנדסים, שמאים, חוקרים ויועצים שיוכלו לסייע לעורך הדין וללקוח בתהליך קבלת ההחלטות בתיק. פנו למשרד מקצועי כדי לקבל חוות דעת מקיפה ומעמיקה בנוגע למקרה שלכם. 


עתירות בג''צ

עתירות בג"צ- מה זה בדיוק?
בג"צ הוא בית דין גבוה לצדק שסמכותו כוללת כל גוף מבוקר שממלא תפקיד ציבורי עם סייגים שקבע המחוקק כדי להגביל את סמכותו. תפקידו של בג"צ הוא לבקר את הפעילות השלטונית, אך לא כל ביקורת על פעילות השלטון ולא כל ניסיון לתקוף את החלטות השלטון יובאו בפני בג"צ. הכלל הבסיסי הוא שרק עתירה שהסעד העיקרי שעולה ממנה הוא התקנה, ביטול, הכרזה על ביטול או מתן צו התקנה לתקנות. 

מי מגדיר את סמכות בית המשפט?
סמכות בית המשפט הגבוה לצדק נקבעה בסעיפים 15(ג) ו-(ד) לחוק-יסוד השפיטה להלן ולפיהם יש שני תנאים מצטברים לסמכות שיפוטו של בית המשפט הגבוה לצדק: שבית המשפט רואה צורך לתת בנושא העתירה סעד למען הצדק ושנושא הדיון אינו נכלל תחת סמכותו של בית-משפט אחר. בהיעדר תנאי אחד מבין השניים לא יוכל בג"צ לדון בעתירה.

בין האזרח למדינה
מזה שנים מכריע בג"צ בסכסוכים בין האזרח ובין המדינה סביב מכרזים של המדינה. אמנם קיימת סמכות גם לבית משפט השלום וגם לבית המשפט המחוזי לדון בנושאים אלו, אולם הבחירה מונחת לפתחו של יוזם ההליך שיכול לפנות לבית המשפט האזרחי או לבג"צ. 

סעד חלופי
כחלק מסמכותו של בג"צ הוא רשאי להחליט על סעדים חלופיים ובמסגרת זו פותחו לאורך השנים כמה קווים מנחים שבהם נעשה שימוש בשיקול הדעת של בג"צ. בזה נכללים עקרון השיהוי, עקרון הידיים הנקיות, עקרון זכות העמידה, עקרון יעילות הסעד ועקרון הסעד החלופי לפיו בג"צ ישקול אם להעניק צו מהצווים שהוא מוסמך להעניק. 

כפי שתואר עד כה הגשת עתירה לבג"צ היא עניין מהותי שיש לשקול בכובד ראש. כדי להיות בטוחים שהעתירה היא המעשה הנכון עבורכם יש להתייעץ עם עורך דין מומחה ומנוסה שיכול לסייע לכם להכריע בשאלה היכן כדאי להגיש את העתירה וכן לנהלה באופן מקצועי ואחראי.

ייעוץ וייצוג משפטי

ייעוץ וייצוג משפטי
עבודתם של עורכי דין נוגעת למגוון תחומים ורבדים. לעתים הם מייצגים אדם פלוני ולעתים חברה גדולה וסוג הלקוח מכתיב גם את סגנון העבודה. כך או כך חלק ניכר מעבודתם של ערכי הדין הוא מתן ייעוץ וייצוג משפטי. שני התחומים הללו יכולים להיות במסגרת ייצוג לקוח פרטי, חברה גדולה, ארגון או גוף ציבורי ומתוך כך נגזרים דרכי העבודה.

ייעוץ משפטי לחברות
כך למשל ייעוץ משפטי לחברות כולל מגוון שירותים משפטיים שגוף עסקי שפועל במגזר המסחרי מקבל. זה יכול להיות גוף בתעשייה מסורתית, בתחום הפיננסי והנדל"ני, בתחומי השירותים, הייטק, האינטרנט וכדומה. עורכי דין מעניקים ייעוץ בהתאם לצרכיה של החברה כאשר זה יכול להיות באופן שוטף או במסגרת ליטיגציה, כלומר ייצוג הלקוח במקרה של סכסוך עסקי ופניה לערכאות משפטיות, מוסדות בוררות עסקית או תהליכי גישור.

הייעוץ המשפטי יכול להיות רלוונטי לניהול והסדרת היחסים בין בעלי התפקידים בחברה. זה יכול להיות בעלי מניות, מנהלים בכירים או שאר נושאי משרות. הייעוץ יכול להיות גם בעניין של תכנון וביצוע פעולות בעלות משמעות משפטית כלפי הגופים שמקיימים קשרים עסקיים עם החברה כמו למשל לקוחות, משקיעים, בנקים, ספקים, רשויות המדינה וכדומה.

מה עושה עורך דין חברות?
עורך דין שמייעץ ומייצג בענייני חברות מנסח עבור החברה הסכמים שונים כמו הסכמי מייסדים, שותפויות, קניין רוחני, סודיות, פיתוח, מימון, התקשרות עם לקוחות וכדומה. בשלב של הקמת החברה מסייע עורך הדין בתהליכי הרישום ומענקי ייעוץ והדרכה בנושאים אסטרטגיים שונים בהתאם לתחום עיסוקה של החברה. עזרה משפטית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהיבטים לוגיסטיים של הקמת החברה. מלבד זאת כאמור עורך דין חברות מעניק ייעוץ שוטף לכל מה שקשור לפעילות החברה והיחסים מול גורמים שונים. יתר על כן הוא מייצג אותה בבית משפט תוך ניסיון למנוע הליכים משפטיים מורכבים שיעכבו או יעצרו את פעילות החברה.

ייעוץ וייצוג משפטי ללקוח פרטי
לקוחות פרטיים יכולים גם הם כמובן לקבל ייעוץ וייצוג משפטי במגוון נושאים. פנייה לייעוץ משפטי במועד הנכון עשויה להקל משמעותית על התהליך, לייעלו ובמקרים רבים אף לסיימו מבלי להגיע לבית משפט. אם נתקלתם במצב של תסבוכת משפטית פנו בהקדם לעורך דין מנוסה ומקצועי שמתמחה בתחום הספציפי שבו נוגע המקרה שלכם. זכרו שתחום המשפט הוא מורכב ומסובך וגם מקרה שנראה לכם ברור וצח כשלג עשוי להיות מורכב ביותר.
                                                                                               

פינוי מושכר

מה חשוב לדעת על פינוי מושכר?
כל מי שהשכיר אי פעם נכס יודע עד כמה קשה הסיטואציה של שוכר שמפסיק לשלם את דמי השכירות או כזה שמסרב לצאת מן הנכס בסיום החוזה. חוסר האונים שחש בעל דירה במצב כזה הוא עצום, במיוחד אם אין ברשותם עירבונות ובטחונות שיאפשרו למזער את הנזקים או לצמצם אותם במידה ניכרת. 

פעלו מהר
היות שפינוי שוכר בהליך משפטי הוא דבר מורכב שאורך בין כמה חודשים ועד שנה במקרים מורכבים יש לפעול כמה שיותר מהר ובסמוך למועד שבו הפסיק השוכר לשלם את דמי השכירות כסדרם. ראוי להדגיש כי אין בשום מקרה לנתק את אספקת המים או החשמל לנכס ומי שעושה זאת עלול לעמוד בפני תביעה. 

עלות מול תועלת
טעות נפוצה של בעלי דירות היא להניח שכדאי להמתין לתשלום שכר הדירה על ידי השוכר ולהימנע מהליכים משפטיים מורכבים. במבחן העלות מול תועלת, כך מתברר פעמים רבות ההפסד הכספי שנגרם בעקבות אי תשלום שכר הדירה גבוה בהרבה מהעלות של ההליך המשפטי. בנקודה זו ראוי להדגיש כי תמיד ניתן לנסות ולהגיע להסדר עם השוכר, לפיו פסק הדין לפינוי יעוכב כל עוד השוכר שילם את חובותיו. במקרה כזה בעקבות אי התשלום ניתן יהיה לנקוט בהליכי פינוי באופן מיידי. 

מה בעצם עושים?
לאור זאת ההמלצה היא לפעול מיידית מרגע שמתחילות להתעורר אצל השוכר בעיות בגבייה ובתשלום שכר הדירה. הליך הפינוי שיש לבצע כולל שני שלבים: בשלב הראשון יש להגיש תביעה לבית המשפט בגין פינוי המושכר. בשלב שני במקרה שהנתבע לא פינה את הנכס יש לפתוח תיק בהוצאה לפועל לטובת ביצוע פסק הדין. 

תביעה לפינוי מושכר
את התביעה לפינוי ניתן להגיש באחד משני הליכים: תביעה בסדר דין מקוצר  או תביעה לפינוי המושכר. תביעה לפינוי מושכר היא תביעה שתכליתה לברר באופן מהיר תוך כ-90 יום תביעות פינוי שבהן אין מחלוקת עובדתית מורכבת. במסגרת תביעות אלה לא ניתן לברר נושאים כמו שינויים שבוצעו בנכס או נזקים אלא רק לקבל סעד של פינוי בשל אי תשלום שכר דירה או בשל סירוב לפנות את הנכס לאחר תקופת השכירות. זאת ועוד לא ניתן לכלול בתביעה זו סעד לתשלום דמי שכירות. תביעה מסוג זה יש להגיש בתביעה נפרדת.  משך ההליך הוא 30-40 יום במקרה שהנתבע לא מתגונן או 90-100 יום במקרים אחרים. 

תביעה בסדר דין מקוצר
זוהי תביעה שבה הנתבע לא זכאי להגיש כתב הגנה אלא לאחר שהגיש בקשת רשות להגן שנתמכת בתצהיר, ורק במקרה שבית המשפט נתן לו רשות להתגונן. ניתן להגיש תביעת פינוי בסדר דין מקוצר אם היא מתבססת על הסכם שכירות כתוב והיתרון של תביעה מסוג זה טמון בעובדה שהן לא מוגבלות לתביעות פינוי עקב אי תשלום דמי שכירות או אי פינוי במועד. בשונה מתביעה לפינוי משוכר בתביעות אלה ניתן לדרוש סעד של דמי שכירות. החיסרון של תביעה מסוג זה נובע מהעובדה שההליך המשפטי ארוך לעומת תביעה לפינוי מושכר והוא מתארך עוד יותר במקרה שלנתבע ניתנת אפשרות להתגונן. מהטעם הזה מומלץ להגיש תביעה לפינוי מושכר לצד תביעה לסעד כספי בסדר דין מקוצר. 

היות שמדובר על מרוץ נגד השעון ומשום שבכל יום שחולף בעל הנכס מפסיד את דמי השכירות שלו יש חשיבות לסדר הזמנים ולביצוע הפעולות באופן יעיל. לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי פנו לעורך דין מומחה שיכול להעניק לכם ליווי וייעוץ מקצועי ולייצג נאמנה את האינטרסים שלכם. זכרו שמדובר על מבוך בירוקראטי שבו נדרשת יד חזקה ויציבה שמכירה את כל ההליכים ושיכולה לבצעם במהירות וביעילות.