אסף סיידה עורך דין לענייני משפחה וגירושין
   ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם   ​

ליעוץ ראשוני מלאו פרטיכם

פשיטת רגל (פש''ר)

יש ביטויים שמעבירים בגבנו צמרמורת, אולם אם נבין מה המשמעות שלהם נוכל להתבונן עליהם באופן שונה. כך למשל הליך פשיטת רגל שטומן בחובו יתרונות רבים משום שהוא מאפשר לרכז את פעולות הגביה ולבצען מהר, באופן יעיל וזול יותר בפיקוח בית משפט. המטרה היא כפי שהגדיר בית המשפט "להציל אסיר מידי אסיריו". 

פשיטת רגל- לא מה שחשבתם
מדובר על קרש הצלה שמאפשר לאנשים שחייבים סכומי כסף גבוהים לשמוט את חובם במקרה שהם עונים על התנאים שנקבעו בחוק ומאפשרים לאדם לטעון לפשיטת רגל. עם זאת, גם בהתקיים כל התנאים רשאי בית המשפט להחליט לבטל את ההליך מסיבותיו הוא בהתאם לנסיבות. 

עיקרון תום הלב
עיקרון מנחה חשוב ומרכזי בהחלטה האם לקבל את פשיטת הרגל הוא עיקרון תום הלב. על הבית המשפט להיות משוכנע שהחייב פעל בתום לב לפני הליכי פשיטת הרגל כדי להבטיח אי ניצול לרעה של ההליך. בנוסף על בית המשפט להיות בטוח שהחייב צבר את חובותיו שלא בתום לב, כמו למשל מקרה של חובות שנגרמו בעקבות אי תשלום מסים על ידי החייב. ניתן לראות כי בשנים האחרונות נוהגים בתי המשפט במדיניות שמקלה על החייבים גם במקרים שבהם חובות נגרמו עקב התנהלות שנויה במחלוקת.  

אי עמידה בעיקרון תום הלב יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים: הסתרת מידע ביחס לנכסים שברשות החייב, אי התייצבות של החייב לחקירה, צבירת חובות נוספים לאחר התחלת הליך פשיטת הרגל, אי הגשת מסמכים כדין, היעדר ניצול יכולת של החייב להגדיל את הכנסותיו לטובת פירעון חובותיו, אי עמידה בתשלומים החודשיים שנקבעו לחייב. ניהול עסק בניגוד לחוק לעומת זאת אינו מהווה גורם שבעטיו ניתן להכשיל את עיקרון תום הלב, אלא אם כן אי החוקיות היא מהותית ומהווה פגיעה בתקנות הציבור. 

ההליך עצמו
הליך הגשת פשיטת רגל מתחיל עם תשלום אגרה, שבמקרים מיוחדים ניתן לקבל פטור ממנה. במקביל יש להגיש בקשה לכינוס נכסי החייב ובקשה לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל שתלויים ועומדים נגד החייב. צו כינוס ניתן מטעם בית המשפט לאחר עיון בבקשה לפשיטת רגל ובמקרה שהתמלאו שאר הדרישות שנקבעו בחוק. לאחר מתן צו הכינוס יוקפאו כל ההליכים נגד החייב, ולא ניתן יהיה לפתוח בהליכים חדשים נגדו אלא באישור ביהמ"ש של פשיטת רגל. צו הכינוס מביא עמו מגבלות שונות לרבות איסור יציאה מהארץ. זאת ועוד החייב יוזמן לחקירת יכולת שבה יוכרע גובה התשלום החודשי שיידרש לשלם בגין חובותיו.  

הגשת תביעת חוב
לאחר צו הכינוס רשאים הנושים להגיש תביעות חוב למשרד הכונס הרשמי במהלך חצי שנה מקבלת צו הכינוס. זהו מסמך משפטי שבו הנושה מפרט את גובה החוב שנזקף אצלו לחובת החייב. ניתן להגיש בנסיבות מגבילות תביעת חוב גם לאחר המועד שנקבע בחוק. 

דיון בבית משפט
בהמשך יתקיים דיון בבית המשפט בבקשה להכרזה על החייב כפושט רגל. במסגרת הדיון יוכל בית המשפט להחליט אם לקבל הבקשה או לדחותה.

סיום ההליך
סיום התהליך הוא בקבלת צו הפטר שבו החייב פטור מכל חובותיו ובמסגרתו מבוטלת כל ההגבלות שהוטלו עליו. עם זאת, בית המשפט רשאי להתלות את ההפטר או להתנותו בתנאים וגם לבטלו אם פושט הרגל לא עמד בתנאים. 

כפי שתואר עד כה הליך פשיטת רגל נועד להקל על חייבים ולאפשר להם לצאת ממעגל חובות מסובך. פניה לעורך דין מנוסה ומקצועי תאפשר לחייבים למצות את ההליך באופן יעיל כדי להקל עליהם ביציאה ממבוך האימים של חובות בלתי נגמרים. 


הוצאוה לפועל (הוצל''פ)

אף אחד לא היה רוצה למצוא את עצמו עומד מול גוף אימתני כמו הוצאה לפועל לבדו. בדיוק מהסיבה הזו חשוב במקרה שנפתחו נגדכם הליכים בהוצאה לפועל לפנות לעורך דין שמומחה בתחום ובעל ידע וניסיון בביצוע הליכים מול ההוצאה לפועל. זה כולל חייבים וזוכים גם יחד שמעוניינים למצות את המגיע להם ולשפר את מצבם מול ההוצאה לפועל. 

לעצור את המפולת בעינה
פתיחת תיק בהוצאה לפועל עלולה לייצר עבור חייבים מפולת שיהיה קשה בעתיד לצאת ממנה. זה יכול לכלול הגבלות על חשבון הבנק, הרישיון נהיגה או המשכורת ועוד שורה של פעולות בעלות משמעות כלכלית נרחבת. הבשורה הטובה לכל מי שנתפתחו נגדו הליכים בהוצאה לפועל היא שיש למי לפנות. פנייה לעורך דין מנוסה ומקצועי תשפר את מצבכם ותבטיח הגנה מלאה על האינטרסים שלכם. 

המפתח להסרת ההגבלות והעיקולים
עורכי דין שמתמחים בהוצאה לפועל יוכלו לבצע כמה הליכים פשוטים שיאפשרו להסיר את המגבלות שהוטלו עלייך. לא כולם יודעים אבל הטלת עיקולים והגבלות תתקיים רק נגד מי שמתעלם מהתיק שנפתח עבורו בהוצאה לפועל. הסתייעות בעורך דין אם כן היא המפתח להסרת ההגבלות והאיסורים על החייבים בהוצאה לפועל. 

מהי ההוצאה לפועל?
חשוב לדעת שלשכת הוצאה לפועל היא בעצם "הזרוע המבצעת" של בתי המשפט בישראל והיא משמשת כהליך ביצועי-מנהלי. לקראת כל התנהלות מול הוצאה לפועל יש לבנות אסטרטגיה מתאימה שתאפשר לחייב או לזוכה, תלוי את מי שואלים- להגן על זכויותיו באופן המלא ביותר. את האסטרטגיה יבנה עבורכם עורך דין הוצאה לפועל שמכיר את התחום ויוכל לבחון את כל התנאים הנסיבתיים כדי להכריע מהי האסטרטגיה הנכונה עבורכם. 

לסיכום ניתן לראות כי ההתנהלות מול ההוצאה לפועל דורשת חשיבה רחבה שלוקחת בחשבון מגוון תנאים ונסיבות. עורך דין מנוסה ומקצועי יוכל לקחת בחשבון את כלל ההיבטים ולבחון מהי האסטרטגיה המתאימה עבורכם. אחר מכן יוכל להתחיל לפעול מול רשויות האכיפה במטרה למצות באופן הטוב ביותר את כל זכויותיכם. 

הסדר נושים (מחיקת חובות)

ישנם כמה אפשרויות למי שניצב בפני מצב כלכלי מורכב של חובות לגופים רבים והיעדר יכולת כלכלית לעמוד בחובות אלו. זה יכול להיות אדם פרטי, עסק או חברה. אחת האפשרויות הללו היא להגיע להסדר חובות בלי להכריז על פשיטת רגל באמצעות הסדר נושים. המשמעות היא שהחובות של החייב נפרסים מבלי להחיל עליו את המשמעויות הכלכליות שנלוות להליך פשיטת רגל. 

במקרה שלא הוגש צו כינוס נכסים
במסגרת ההסדר החייב משלם סכום נמוך מסך חובותיו שאינו קטן מ-30% מחובותיו הלא מובטחים (לא כולל החובות בדין קדימה). מבחינה חוקית נקבע שבמקרה שחובותיו של חייב הם בסכום גבוה יותר מ 26,354 ₪ ועוד לא ניתן צו כינוס הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להסדר נושים. היתרון בהשגת הסדר נושים הוא באפשרות שיש לחייב לשלם סכום נמוך יותר מהחוב המקורי. 

יש לצרף לבקשה הצעת הסדר החוב, תצהיר של החייב שבו הוא מפרט מדוע אינו יכול לשלם את כל חובותיו וכן דין וחשבון על רכושו ועל כלל החובות שלו. בית המשפט יכריע בשאלה לגבי ההסדר והוא רשאי להתנות את האישור במתן ערובות. לאחר שאושרה ההצעה בבית משפט היא הופכת להיות מחייבת.  

במקרה שהוגש צו כינוס נכסים
החוק מאפשר גם לחייב שהוגש נגדו צו כינוס להציע הצעה להסדר נושים. על החייב במקרה כזה להגיש לכונס הרשמי הצעה כתובה שבה מפורט תוכן הפשרה בצירוף ערובות לביצועה. הכונס ישלח לכל נושה העתק של ההצעה וסקירה לגביה. לאחר מכן יכנס הכונס אסיפת נושים שבה יידרשו כלל הנושים להכריע האם ההצעה מתקבלת או לא. נדרש רוב של 75% מהנושים כדי לקבל את ההצעה. 

במקרים חריגים
במקרים מיוחדים רשאי בית המשפט לאשר את ההצעה גם אם קיבלה אישור מרוב הנושים גם אם הם לא מהווים 75% מהם, במקרה שאלו מחזיקים ביותר ממחצית החובות של החייב. בעת האסיפה רשאי החייב לבצע תיקונים בהצעתו אם הם עשויים לשפר את מצבם של כלל הנושים.

עד יום האסיפה רשאי כל אחד מהנושים להתנגד להצעה או להסכים לה בכתב מראש, מה שנחשב  כהצבעה באסיפה. ככלל עד לאישור ההצעה כל נושה רשאי להשמיע את  התנגדותו בבית המשפט. הצעה שהתקבלה באסיפת נושים תאושר על ידי בית המשפט במקרה שהוא מצא שהיא עשויה להועיל לכלל הנושים. כאמור במקרים מסוימים יתנה בית המשפט את אישור ההצעה בתנאים שונים בהתאם לתפיסתו. 

המרוץ מול הזמן
כמו בכל הליך שקשור לגביית חובות, גם במקרה של הסדר נושים הזמן הוא גורם קריטי. כך למשל הצעה שהוגשה תוך שנה מצו הכינוס ושיש בה ערובה לתשלום האמור בה בשיעור שאינו פחות מ 35% מסך החובות עשויה להיות מאושרת על ידי בית משפט. ככל שעובר זמן מקבלת צו הכינוס ועד הגשת ההצעה נדרש החייב לכלול בהצעה סכום גבוה יותר שעלול להגיע עד ל-80% מסך החובות. בית המשפט רשאי לקבוע אחוזים שונים מעת לעת על פי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות המקרה. קיימת אפשרות להגעה להסדר נושים גם לאחר הכרזה על החייב כפושט רגל. במקרה כזה הנושים יחליטו ברוב של 75% מהקולות אם לאשר את הצעת הפשרה כמבוקש.

פעלו מתוך עיקרון תום הלב
עיקרון מרכזי בהליך של הסדר נושים ומחיקת חובות הוא תום הלב. על בית המשפט להיות משוכנע שהחייב פעל בתום לב לאורך כל ההליך. במקרה שבו יחשוד בית המשפט שהחייב לא פעל בתום לב הוא עשוי להחליט שלא לתת את האיור להצעה. זה יכול להיות במקרה שהחייב פתח עסק חדש בזמן שידע שהוא חדל פירעון, הזניח באופן פושע את עסקיו, לא סיפק הסבר שמניח את הדעת להפסדים שספג או במקרה שהוכרז כבר כפושט רגל בשנים קודמות. 

כל מקרה לגופו
ההחלטה לגבי ביצוע הסדר נושים אינה חד משמעית ויש לבחון אותה ביחס לכל מקרה לגופו. מצד אחד הסדר שנערך לפני צו כונס נכסים הוא על פי רוב, קצר יותר ואין בו את ההגבלות שמחילים על פושטי רגל. הסדר נושים חוסך מהחייבים את האי נעימות שיש בהגשת בקשה לפשיטת רגל והוא מאפשר לחייב לקבוע כמה ישלם בתנאי שהוא עומד בדרישות החוק ובאישור בית המשפט. מצד שני הסכומים שיידרש אדם לשלם במסגרת הסדר כזה הם גבוהים הרבה יותר מסכומים שיחויב לשלם פושט רגל. 

כך או כך כדי לקבל החלטה שתשרת את האינטרסים שלכם יש לפנות לעורך דין מומחה ובעל ניסיון בתחום זה. 

חקירת יכולת

חקירת יכולת היא חקירה שמטרתה לבחון את היכולת הכלכלית של חייב לעמוד בתשלום חובות במהלך התנהלות תיק הוצאה לפועל. את ההליך יכול ליזום זוכה או החייב עצמו שפונים בכתב אל ראש ההוצאה לפועל. על חקירת יכולת יכול להורות גם ראש ההוצאה לפועל. כך או כך על החייב לשתף פעולה אחרת עלול ראש ההוצאה לפועל להטיל נגדו פקודת מאסר בשל התחמקות מתשלום. 

מה עושים?
כדי להכין את הבקשה יש לפנות אל עורך דין מוסמך ומנוסה בתחום שיכין בקשה שתכסה באופן הרחב והמקיף ביותר את נקודות התורפה האפשריות שיעלו בחקירה על דוכן העדים במהלך הדיון מול ראש ההוצאה לפועל. 

לבקשה יש לצרף טופס בקשה שערוך בצורת שאלון מקיף ומפרט את יכולתו הכלכלית ואת נכסיו של החייב ובני משפחתו שגרים עמו וכן טופס ויתור על סודיות בנקאית ושל מוסדות בענייני כספים ונכסים, שמאפשר לחקור את נכסיו של החייב. 

חקירת יכולת- איך זה עובד?
במהלך החקירה יכול ראש הוצאה לפועל לחייב כל גורם למסור מידע ומסמכים שנוגעים ליכולת הכלכלית של החייב ופירוט נכסיו. ראש הוצאה לפועל רשאי מיוזמתו או לבקשת הזוכה ועורך דין שלו לזמן עדים שיעידו בפניו בהקשר של יכולתו הכלכלית של החייב. מדובר על חקירה משמעותית שעשויה להשפיע על כל אחד מהצדדים ולכם חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה ומקצועי שיידע לנהלה תוך הגנה על האינטרסים שלכם. 

מי מופיע לחקירה?
למעמד חקירת היכולת של החייב שמתקיימת באולם בית משפט או בלשכת הוצאה לפועל, יוזמנו גם הזוכה או עורך דין מטעמו אם כי במרבית המקרים הם יבחרו לא להופיע וישאירו את החקירה בידי ראש הוצאה לפועל. במקרה שיש בידי עורך הדין של הזוכה מידע מיוחד על נכסיו או כספי החייב שניתן יהיה לגלות בחקירת החייב על דוכן העדים בלבד, יופיעו הזוכה ועורך דינו שיחקור את החייב על דוכן העדים. 

בסיום החקירה יקבע ראש ההוצאה לפועל האם להכריז על החייב כעל "חייב מוגבל באמצעים" או שמא יש להטיל עליו צו חיוב בתשלומים. 

צעדים מנהליים
במקרים שבהם החייב והזוכה לא יופיעו ל"חקירת יכולת", סביר להניח שראש הוצאה לפועל ימחק את הדיון. לעומת זאת אם הזוכה או עורך דין מטעמו יופיעו ל"חקירת יכולת" מבלי שהחייב יתייצב, הזוכה יהיה רשאי לבקש מראש הוצאה לפועל להוציא צו הבאה כנגד החייב. במקרה כזה שוטרים מטעם לשכת הוצאה לפועל יופיעו עם צו הבאה בביתו של החייב שיוכל להמיר את מעצרו המיידי בערבות כספית במזומן אשר תחולט אם הוא לא יופיע בפעם הבאה שיוזמן ל"חקירת יכולת".

איך להימנע מחקירה?
במקרים שבהם לבקשת החייב ל"חקירת יכולת," מצורף תצהיר מאושר על ידי עורך דין ושבו מפורטים כל נכסיו והכנסותיו של החייב רשאי ראש הוצאה לפועל לקבוע על סמך התצהיר מהו הסכום החודשי שישלם החייב, גם בלי לבצע חקירת יכולת.

כפי שתואר עד כה הליכים שמתבצעים מול ההוצאה לפועל הם מורכבים ומסובכים ובעלי השפעה מכרעת על חייהם של החייבים ושל הזוכים לעוד שנים רבות קדימה. כדי להבטיח הגנה מלאה על האינטרסים של החייבים או הזוכים יש לפנות לעורך דין מוסמך שיבטיח התנהלות צודקת והוגנת שתבטיח ייצוג הולם של החייב או של הזוכה. 

צ'קים חוזרים

צ'קים חוזרים
תחום הגבייה הוא תחום מורכב למדי והוא דורש התנהלות יעילה והגיונית שתאפשר לבעלי עסקים לקבל את כספם או לחילופין למזער נזקים במקרה של קושי לגבות כספים שחייבים להם לקוחות או גורמים אחרים. אחת התופעות הכאובות בהקשר זה היא הנושא של צ'קים חוזרים שבעלי עסקים רבים נתקלים בקושי להתמודד מולם. 

למה צ'ק חוזר
צ'ק שחזר משמע אין כיסוי עבורו מעמיד את בעל העסק או החברה מול שוקת שבורה שבה למעשה אין לו דרך לגבות את הסכום שחייב לו הלקוח. תוכלו רק לשער בנפשכם את עוגמת הנפש שנגרמת לבעל עסק שסיפק שירות, עבודה או מוצר ולא קיבל בעבורו תשלום. בניסיון להקל על בעלי עסקים לגבות את שכרם ישנו הליך מזורז שמאפשר לדרוש את התשלום בגין צ'ק שחזר. 

מי האחראי?
הגוף שאחראי על גביית צ'קים שחזרו הוא ההוצאה לפועל שהיא גוף הגבייה הרשמי של ישראל שבחסותו מתבצעת גבייה עבור גופים מסחריים ואנשים פרטיים. כדי שזה יתבצע יש להגיש את הבקשה באופן מסודר ובהתאם לנוהלי העבודה. 

ההליך
מרגע שהופעלה ההוצאה לפועל חובת ההוכחה היא על החייב שנדרש להסביר מהי הסיבה שבגינה הצ'ק לא כובד, בין אם בשל היעדר כיסוי, סחורה שלא קיבל, צ'ק מזויף או בשל טעות מנהלתית. כדי להבטיח שההליך יהיה מהיר ויעיל וימצה את מלוא הזכויות שלכם מומלץ להיעזר בעורך דין שמתמחה בעבודה מול ההוצאה לפועל. 

עורך דין מומחה ובעל ניסיון בתחום יידע לנהל את ההליך בצורה יעילה ומסודרת וידאג למיצוי הזכויות שלכם לכל אורך הדרך. 

איחוד תיקים

יש משפט שאומר שצרות באות בצרורות. דוגמה לכך ניתן לראות במצב שבו נגד אדם אחד נפתחים כמה תיקים בהוצאה לפועל. המשמעות של מצב כזה היא שורה של הליכים מטעם גובים שונים ובעיה קשה בתזרים המזומנים של האדם או החברה. נשאלת השאלה מהו הפתרון למצב כזה והתשובה היא כמובן "איחוד תיקים". המשמעות של איחוד תיקים היא לייצר סדר בכאוס שנובע מהתנהלותם של כמה תיקי הוצאה לפועל שנוקטים בהליכי גבייה שונים. 

מה החשיבות של איחוד תיקים?
איחוד תיקים יכול לסייע משמעותית בהקטנת הנטל על החייב במקרה של הוצאות גדולות מההכנסות וקושי לעמוד בהחזרי החובות. המצב שבו ישנם כמה תיקים נגד חייב אחד גורם לכפל בהליכים ומגדיל את חוסר השליטה שלה חייב על ההליך. כתוצאה מכך הולך ומתגלגל כדור שלג עוצמתי שבו החובות תופחים, חשבון הבנק מעוקל ואין לדעת לאן יגיעו הדברים.

כדי לעצור את כדור השלג העוצמתי הזה ולהתחיל לטפס מעלה יש לבצע איחוד תיקים בעזרת עורך דין מוסמך ומנוסה בהתנהלות מול ההוצאה לפועל. 

היתרונות
היתרונות של איחוד תיקים מתחילים בניהול מערכה מול גורם אחד ולא מול כמה. איחוד התיקים מאפשר לייצר סדר בכאוס ולהתחיל לתכנן את תהליך החזרת החובות צעד אחר צעד. המשמעות היא שכל החלטה שמתקבלת לגבי תיק אחד תקפה לגבי כלל התיקים וכל בקשה יש להגיש רק פעם אחת ולא עבור כל תיק בנפרד. 

יתרון בולט אחר הוא צו תשלומים אחד שרלוונטי עבור כל תיקי ההוצאה לפועל. משמע, רשם ההוצאה לפועל יקבע צו תשלומים חודשי עבור כלל החובות שבתיקי ההוצאה לפועל הכלולים בתיק האיחוד. כתוצאה מכך התשלום החודשי יהיה קטן יותר לעומת תשלום בנפרד של כל חוב ובנוסף, תשלום אחד מייצר נוחות וקל לעקוב אחריו לעומת מספר רב של תשלומים לזוכים שונים. 

למי זה מיועד?
איחוד תיקים הוא הליך שיתאים למי שלא יכול לעמוד בפירעון מלא של חובותיו בתוך תקופה של שנתיים עד ארבע שנים. את הבקשה מגישים באמצעות עורך דין מומחה בתחום אל לשכת בהוצאה לפועל שבה נפתחו נגד החייב רוב תיקי ההוצאה לפועל. ההליך דורש מרשם ההוצאה לפועל לשמוע את טענות החייב, נושיו וכל מי שנוגע למקרה. הוא יחקור את יכולת הפירעון של החייב לפני שיקבל החלטה לגבי איחוד התיקים וצו התשלומים. 

לסיכום, תיק בהוצאה לפועל אינו דבר פשוט. הוא גורר הליכים מורכבים, טפסים, בירוקרטיה ועוד כהנה וכהנה התנהלויות שאינן נעימות. כאשר יש כמה תיקים ההליך הופך מורכב בהרבה ומקשה על החייב לצאת ממעגל האימים שנקרא הוצאה לפועל. כדי להקל על החייבים ולייצר סדר בעומס הבירוקראטי יש להגיש בקשה לאיחוד תיקים. הבטיחו לעצמכם יציאה ממעגל החובות עם עורך דין מנוסה ומקצועי שיידע לייצג אתכם מול ההוצאה לפועל באופן הטוב ביותר.  

הסדרים עם בנקים

מרבית האנשים חוששים להתנהל מול גופים מסחריים ובפרט הבנקים. בדיוק מהסיבה הזו במקרה שאדם חב כספים לבנק במקרים לא מבוטלים הוא יימנע מלנסות לשפר את מצבו וינסה בדרכים לא דרכים להיענות לדרישות שמציב הבנק באופן עיוור. חשוב להבין שכמו כל גוף מסחרי גם הבנק מעוניין בסופו של דבר לקבל את הכספים שאתה חייב לו, ולכן הגעה להסדר עם הבנק היא לא רק אינטרס של החייב אלא גם של הבנק. 

מה בודקים לפני ההסדר?
בניסיון להגיע להסדר עם הבנק יש לפנות לעורך דין שמתמחה בתחום. עורך הדין יבחן את כל העובדות הרלוונטיות לאותו חוב לרבות תקפת החוב, הסיבה לחוב, האם שולם חלק ממנו- אם כן איזה חלק מהחוב כבר שולם וכדומה. עורך דין שמכיר את התחום של הסדרי חובות יוכל לקחת את המידע הזה ובעזרתו למקסם את האפשרויות של הלקוח שלו בהקשר של גביית החוב. 

אילו הליכים מתקיימים?
בחינת ההליך של הסדר חובות מחייב גם חשיבה על הסטאטוס של החוב ובפרט האם מתקיימים הליכי גבייה נגד החייב- אם כן היכן הם מתקיימים: בבית משפט? בהוצאה לפועל? שאלות אלה יעניקו לעורך הדים כלים שבעזרת יתווה את ההליך המשפטי או את המשא ומתן שבו ייכתב הסדר החוב. 

שקיפות
שקיפות היא שם המשחק ולכם עלייך לבחור עורך דין שיסביר ויביא בפנייך את האפשרויות שעומדות בפני כל הסדר חוב עם בנק כזה או אחר. זכרו שאין מקרה אחד דומה למשנהו ולכן יש לקבל ייעוץ משפטי פרטני עבור המקרה שלכם כדי לדעת מה האפשרויות שעומדות מולכם.

חשוב להדגיש כי היעדר טיפול בחוב או כמה חובות שנצברו מול הבנקים לא יביא לפתרון. עם הזמן החובות תופחים ואתם עלולים למצוא את עצמכם במערבולת שממנה יהיה קשה לצאת. משום כך כאשר אתם עדיין בשליטה ויכולים להשפיע על ההליך בחרו עורך דין מקצועי ומנוסה והיעזרו בו לטובת כתיבת הסדר חוב מול הבנק. כלל הברזל הוא שככל שתקדימו לטפל בחובות כך תוכלו להגיע לתוצאות טובות יותר.